Spalio 26 -ąją - penktasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Tiesioginę posėdžio transliaciją galite stebėti ČIA.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos programos patvirtinimo

2. Dėl Jonavos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties tvirtinimo

3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo

4. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo

5. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio  5 d. sprendimu Nr. 1TS-121 patvirtinto  Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo  pakeitimo

6. Dėl Jonavos rajono savivaldybės mokesčių lengvatų  svarstymo komisijos sudarymo  

7. Dėl pritarimo partnerystės tarp Tainan miesto (Kinijos Respublika) ir Jonavos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) sutarties projektui

8. Dėl pritarimo Jonavos miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektui ir finansavimo skyrimo jos įgyvendinimui 

9. Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo

10. Dėl pritarimo projektui „Psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų prieinamumo gerinimas Jonavos rajone“

11. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 1 TS-11 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

12. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą

13. Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos dalyvavimui 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ partnerių atrankoje

14. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 6 d. sprendimo Nr. 1TS-31 „Dėl Mokesčio už sportinį ugdymą Jonavos sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Mokesčio už sportinį ugdymą Jonavos sporto centre tvarkos aprašo dalinio pakeitimo

15. Dėl Sporto projektų, programų finansavimo nuostatų patvirtinimo

16. Dėl Jonavos rajono savivaldybės premijų už pasiektus sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

17. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sporto stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

18. Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2023–2024 mokslo metams patvirtinimo

19. Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2023-2024 mokslo metais patvirtinimo

20. Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centrą prijungiant prie Jonavos rajono socialinių paslaugų centro

21. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims“

22. Dėl vidutinių kietojo ar kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

23. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d.  sprendimo Nr. 1TS-57 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24. Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Jonavos savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo

25. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 1TS-1 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

26. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų infrastruktūros plėtros programos ir jos administravimo lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

27. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1TS–167 „Dėl Jonavos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

28. Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Jonavos rajono savivaldybėje suteikimo komisijos sudarymo

29. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis

30. Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Užusalių sen., Kalnėnų gyvenamosios vietovės gatvei

31. Dėl Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vanagiškių gyvenamosios vietovės gatvės geografinių charakteristikų keitimo

32. Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Bukonių sen., Širvių gyvenamosios vietovės gatvei

33. Dėl Jonavos r. sav., Bukonių sen., Vaivadiškių gyvenamosios vietovės gatvių geografinių charakteristikų keitimo

34. Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Žeimių sen., Martyniškio gyvenamosios vietovės gatvėms

35. Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Žeimių sen., Palankesių gyvenamosios vietovės gatvei

36. Dėl Jonavos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo

37. Dėl pritarimo perduoti transporto priemones

38. Dėl savivaldybės valdomos bendrovės UAB „Jonavos knyga“ akcijų privatizavimo

39. Dėl Jonavos rajono savivaldybės viešųjų paslaugų teikimo vietinio susisiekimo maršrutais tvarkos aprašo patvirtinimo

40. Dėl audito vykdymo viešosiose įstaigose

41. Dėl šilumos tiekimo pajamų bazinio lygio (šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų)) nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos energetika“

42. Dėl šilumos tiekimo pajamų bazinio lygio (šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų)) nustatymo akcinei bendrovei „Achema“

43. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo

44. Dėl sodininkų bendrijos „Užuovėja“ kelių (gatvių) pirkimo

45. Dėl savivaldybės būstų pardavimo

46. Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn

47. Dėl valstybės turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

48. Dėl nekilnojamojo turto perėmimo iš Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro ir jo perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos vandenys“

49. Dėl valstybės turto likvidavimo ir nurašymo

50. Dėl Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų važiavimo į darbą ir iš darbo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

51. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1TS-210 1 punktu patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės mokyklų ūkio lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašo papildymo                                  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: