Kaip žinia, nuo šio rugsėjo įsigaliojo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka. Lankomumo aprašas apibrėžia, kiek mokymosi dienų (pamokų) gali pateisinti nepilnamečio mokinio tėvai arba pats pilnametis mokinys, nustato  mokinių praleistų mokymosi dienų ar pamokų pateisinimo galimybes, informavimo apie neatvykimą į mokyklą būdus, mokyklos veiksmus užtikrinant punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą. Plačiau apie tvarką ČIA.

Pasiruošusios griežtai taikyti naują lankomumo tvarką? 

Jonavos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pasiteiravome, ar rajono ugdymo įstaigos išsamiai supažindintos ir pasiruošusios griežtai taikyti naują lankomumo tvarką? Kaip mokyklos reaguos į pasikartojančius mokyklos nelankymo atvejus?

 
,,Taip, mokyklos supažindintos ir vadovausis ministerijos parengta mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka. Ja vadovaudamos mokyklos šiuo metu rengia savo tvarkas, kuriose išlaikys ministerijos nustatytus bendrus principus.


Mokyklose su nauja lankomumo tvarka mokytojai supažindinami mokytojų tarybos posėdžių metu, klasių valandėlių metu ji pristatyta mokiniams. Tėveliai klasių susirinkimų metu jau supažindinti arba bus supažindinti artimiausius metu. Remdamosi šia tvarka mokyklos planuoja pakoreguoti jau turimas lankomumo užtikrinimo tvarkas. Nuoroda į naują dokumentą paskelbta mokyklų interneto svetainėse, dokumentas patalpintas e-dienynuose, pasiekiamas visiems tėvams. Kiek žinoma, nauja tvarka didesnių diskusijų rajono mokyklose nesukėlė.


Nelankymo atvejus mokyklos bandys spręsti individualių pokalbių su mokiniu ir jo tėvais metu. Į pasikartojančius mokyklos nelankymo atvejus bus reaguojama vadovaujantis šios tvarkos nuostatomis", teigia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Violeta Kolesnikienė. 

Ugdymo įstaigų nelankė 256 mokiniai

Pasiteiravus, kiek mokyklinio amžiaus vaikų praėjusiais metais nelankė rajono mokyklų, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius pateikė nerimą keliančius skaičius bei atsako, dėl kokių priežasčių Jonavos rajono mokiniai nelanko švietimo įstaigos.  


,,2023 m. pradžioje NEMIS ( Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistema) rodė 256 galimai nesimokančius savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusius 7-18 m. asmenis (iš jų 207 vaikai 7-16 m. amžiaus, 49 – 17-18 metų). 


Nustatyta, kad ieškomi vaikai dažniausiai kartu su tėvais yra užsienyje (187 vaikai). Daliai asmenų mokymasis nebėra privalomas (17-18 m.), dalis pakeitę gyvenamąją vietą, ir maža dalis – nerasti asmenys (gyvenamoji vieta nenustatyta). Į galimai nesimokančiųjų sąrašą pateko užsieniečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta buvo deklaruota Ruklos pabėgėlių priėmimo centre, tačiau faktiškai apskaitos vykdymo laikotarpiu šių šeimų mūsų savivaldybės teritorijoje jau nebuvo. 


Duomenų rinkimo metu dalies vaikų duomenys (pvz., Ukrainos karo pabėgėlių vaikų asmens kodai) buvo patikslinti, ir šie vaikai atsirado Mokinių registre kaip besimokantys kitų savivaldybių mokymo įstaigose", - detalizuoja skyriaus vedėja. 

Ugdymas šeimoje, namuose 


Vaiko ugdymas šeimoje, namuose įteisintas 2020 metais. Vertinant sugriežtintą ugdymo įstaigos lankomumą, kyla klausimas, jei vaiko ugdymas bus vykdomas namuose, ar mokiniui nebus taikoma nauja mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka? Ar Jonavos rajone yra mokinių, kurių ugdymas vykdomas namuose?

 
,,Turimomis žiniomis, 2023-2024 m. m. namuose bus mokoma mokinių. Visiems vaikams, mokomiems namuose, taip pat bus taikomos lankomumo tvarkos nuostatos, bus nuolat palaikomas ryšys su mokinių tėvais ir visi atvejai sprendžiami individualiai.  Pristačius pažymą, mokiniui sudaromas atskiras pamokų tvarkaraštis", - atsako V. Kolesnikienė.


Šiais mokslo metais pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdysis 1359 vaikučiai, priešmokyklinio ugdymo programą mokysis – 373 rajono vaikai ir 1-12 klasėse – mokysis 4426 vaikai. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: