Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 102 str. „Civilių trėmimas ir perkėlimas“ bei 100-2 str. „Vaikų atskyrimas“.

Tokį sprendimą generalinė prokurorė priėmė susipažinusi su užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio prašymu įvertinti Baltarusių demokratijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos pateiktą informaciją dėl galimai neteisėtai vykdomo Ukrainos vaikų perkėlimo į Baltarusijos teritoriją ir Baltarusijos valdžios atstovų vaidmens prisidedant prie šių nusikalstamų veikų.

Pridedamuose dokumentuose nurodoma, kad prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą daugiau kaip 2000 Ukrainos vaikų, daugiausia našlaičių, buvo neteisėtai perkelti iš laikinai Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų į stovyklas Baltarusijoje. Teigiama, kad tai galimai atliekama Baltarusijos režimo nurodymu ar su jo pritarimu.

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 102 str. nurodyta, kad „Tas, kas karo, ginkluoto konflikto metu arba agresijos, okupacijos ar aneksijos metu įsakė, kurstė ar organizavo tremti ar trėmė civilius gyventojus iš okupuotos ar aneksuotos teritorijos į okupavusios ar aneksavusios arba trečiosios šalies teritoriją; įsakė, kurstė ar organizavo perkelti ar prievarta išvaryti arba perkėlė ar prievarta išvarė okupuotos ar aneksuotos valstybės civilius gyventojus tos valstybės teritorijoje pažeisdamas tarptautinės teisės normas; įsakė, kurstė ar organizavo perkelti ar perkėlė okupavusios valstybės civilius gyventojus į okupuotos šalies teritoriją, baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki penkiolikos metų.“

Už Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 100-2 straipsnyje „Vaikų atskyrimas“ nurodomą nusikalstamą veiką („Tas, kas neteisėtai atskyrė vaikus, žinodamas, kad šie vaikai, jų tėvai ar globėjai nukentėjo nuo šio kodekso 100-1 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų“) baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

Generalinės prokurorės sprendimu šis ikiteisminis tyrimas bus atliekamas atskirai nuo ikiteisminio tyrimo, pradėto 2022 m. kovo 1 d. dėl tarptautinės teisės draudžiamo elgesio su žmonėmis, agresijos ir karo atakų.

Šiuo metu šiame ikiteisminiame tyrime apie 100 asmenų yra pripažinti nukentėjusiais, liudytojais apklausta daugiau nei 360 iš Ukrainos į Lietuvą atvykusių karo pabėgėlių. Atliekant šį ikiteisminį tyrimą aktyviai bendradarbiaujama Generalinės prokuratūros iniciatyva įsteigtoje jungtinėje tyrimo grupėje, kurios veiklą koordinuoja Eurojustas.

Šio ikiteisminio tyrimo aprėptyje taip pat bus tiriamas ir LR Seimo nario Lauryno Kasčiūno pateiktas pareiškimas dėl galimai karo nusikaltimuose dalyvaujančių trijų Rusijos Federacijos piliečių, viešoje informacinėje erdvėje vykdančių ne tik Rusijos propagandą dėl karo Ukrainoje, bet galimai ir nusikalstamas veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 24 str., 5 d., 100 ir 101 straipsniuose.

LR Prokuratūros inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: