Prezidentas šalies merams: pasitikėkite žmonėmis ir jų pilietine galia
 

Kreipdamasis į juos šalies vadovas pabrėžė: augantis rinkėjų aktyvumas rodo, jog savivalda tampa vis įdomesnė žmonėms, o tai merams reiškia didesnį matomumą, bet kartu – ir papildomą atsakomybės naštą.

„Savivaldybių darbas ir funkcijos yra labai svarbios. Per pastaruosius kelerius metus įsitikinau, kiek daug galima nuveikti savivaldos lygmeniu. Centrinės valdžios institucijos ne visuomet geba, o kartais tiesiog negali taip gerai atliepti žmonių lūkesčių kaip savivalda. Ypač susiklosčius kritinėms aplinkybėms, kurių pastaraisiais metais nestokojome: pandemija, migrantų krizė, karas Ukrainoje“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovo žodžiais, nors pastarosios situacijos reikalavo daug pastangų, išradingumo ir solidarumo, didžioji dauguma savivaldybių su visais iššūkiais susitvarkė.

„Ilgai kalbėjome apie tai, kad konstitucinis Fiskalinės drausmės įstatymas yra pasenęs, nelankstus, suvaržo rankas ir iniciatyvą, tampa neįmanoma įgyvendinti reikiamus projektus. Šiandien tai – jau praeitis. Įstatymas pakeistas, savivaldybėms atvertas 700 mln. eurų dydžio investicinis potencialas. Tai galimybė žaliosios ekonomikos plėtrai, skaitmenizacijai, darbo vietų kūrimui, viešųjų paslaugų plėtrai ir kitoms paslaugoms, kurios pagerins vietos žmonių gyvenimą“, – teigė Prezidentas.

Šalies vadovas ragino merus ypatingą dėmesį skirti švietimui, užtikrinti sklandų mokymosi procesą nepaisant jokių pokyčių ar reformų. Prezidentas taip pat akcentavo, jog nevalia pamiršti vaikų, kuriems specialieji poreikiai, negalia ar socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka tampa kliūtimi siekti išsilavinimo, jiems būtina suteikti lygias galimybes su kitais.

„Kalbant apie sveikatos sistemos reformą, teko matyti ir gražių, ir nuviliančių pavyzdžių. Tačiau įsitikinau, kad, dirbant savivaldos lygmeniu, be aukštesnių institucijų įsikišimo, galima išgryninti funkcijas, sustyguoti procesus ir pasiekti rezultatus, kuriais gyventojai lieka patenkinti“, – pabrėžė Prezidentas.

Šalies vadovas skatino merus pasitikėti žmonėmis, bendruomenėmis ir padėti jiems skleisti pilietines galias. Prezidento įsitikinimu, be vietos žmonių dalyvavimo nepavyks sukurti ir gražesnės, tvarkingesnės, kultūringesnės aplinkos. Kartais juos tereikia šiek tiek paskatinti ir padrąsinti, parodyti, kad jų nuomonė iš tiesų yra girdima, o į išsakytus poreikius ar kritiką atsižvelgiama.

Prezidentas palinkėjo merams būti principingiems ir niekuomet nepamiršti, kad pagrindinis jų darbdavys yra žmogus.

Pirmoji ponia dėkojo merams už paramą bendruomenėms ir Ukrainos žmonėms

Pirmoji ponia pasidžiaugė sklandžiu Prezidentūros bendradarbiavimu su merais, bendromis pastangomis nuveiktais darbais konsoliduojant bendruomenes, telkiant jas į patikimą, bendradarbiaujantį lyderių tinklą, įgyvendinantį tvirtos valstybės idėją per savivaldos stiprinimą.

„Nepavarkime būti nuoseklūs. Praeitos kadencijos merų veikloje buvo daug meilės ir širdies savo kraštui, savo žmonėms. Svarbu buvo Jus, kaip bendražygius, atrasti socialinės pagalbos lauke, lankantis ligoninėse, paramos ir pagalbos, socialinių paslaugų centruose, mokyklose ir darželiuose. Mums teko susitikti ir sudėtinguose, dažnai ir skausminguose humanitariniuose projektuose, pakylėjančiose sielą veiklose“, – sakė D. Nausėdienė.

Šalies pirmoji ponia akcentavo pilietinių iniciatyvų projekto „Lietuvos galia“ prasmę ir svarbą. D. Nausėdienės žodžiais, daug ką galima nuveikti ne kabinetuose, ne pagal potvarkius, ne pagal sąmatas, o tiesiog atradus bendraminčių ir kibus į darbą. Susitelkę žmonės padaro labai gerų ir gražių dalykų, apie kuriuos dažnai net nežinome.

„Lietuvos galios“ siekis yra paleisti pilietinės galios iniciatyvų kamuoliuką riedėti per Lietuvą, parodyti, kiek daug pilietinių, visuomenę stiprinančių projektų turime, ir paraginti kiekvieną bendruomenę tapti to dalimi. Beveik 300 autentiškų bendruomeninių iniciatyvų iš visų Lietuvos regionų jau su mumis. Raginu Jus visus aktyviai prisidėti remiant ir skatinant bendruomenes bei jų veiklą savivaldybėse, nes tik susitelkę mes esame atsparūs ir pasirengę įveikti visus sunkumus“, – teigė pirmoji ponia.

D. Nausėdienė pabrėžė, jog stiprinti visuomenę ir pilietiškumą ypač svarbu Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje, rūpinantis tiek kariaujančių ir gimtojoje šalyje likusių ukrainiečių, tiek karo pabėgėlių poreikiais.

Pirmosios ponios žodžiais, kartu su Ukrainos pirmąja ponia Olena Zelenska inicijuotas Ukrainos centras Vilniuje tapo saugiu ir stabiliu prieglobsčiu ukrainiečių bendruomenei, ramybės uostu vaikams, jaunuoliams, moterims, kur jie visada laukiami ir šiltai priimami. Net 19 tūkstančių apsilankiusiųjų per visą veiklos laikotarpį rodo tokios pagalbos svarbą.

„Matome poreikį dalytis ir plėsti unikalią Ukrainos centro praktiką visoje Lietuvoje, todėl šiandien kreipiuosi į Jus ne tik su prašymu nenustoti remti Ukrainos ir jos žmonių, bet ir su siekiu racionaliai bendradarbiauti įvairiuose Lietuvos regionuose humanitarinės pagalbos srityje. Padėkite pasiekti, kad Ukrainos centro teikiamos paslaugos, parama, tarpusavio palaikymas pasiektų bendrystės tiltais ukrainiečių bendruomenes visoje Lietuvoje. Ir, žinoma, dėkoju visiems už tai, ką jau darote dėl Ukrainos žmonių, o kartu ir dėl Lietuvos bei viso demokratinio pasaulio“, – kalbėjo D. Nausėdienė.

Kreipdamasi į merų ir merių antrąsias puses pirmoji ponia ragino nebijoti aktyvumo visuomeniniame lauke, inicijuoti įvairias bendruomenines veiklas, remti socialines iniciatyvas bei projektus, teikti visokeriopą pagalbą gyventojams. D. Nausėdienė linkėjo suteikti vienas kitam daugiau stiprybės ir palaikymo, kas leistų pasiekti rezultatų, nešančių realią naudą tiek vietos bendruomenėms, tiek visai Lietuvai.

Prezidento komunikacijos grupė

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: