Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai priėmė baudžiamąjį įsakymą, kuriuo M. V. ir I. V. pripažinti kaltais dėl savo vaikų pagrobimo (Baudžiamojo kodekso 156 str. 2 d.) bei dėl pasikėsinimo neteisėtai pereiti valstybės sieną (BK 22 str. 1 d., 291 str. 1 d.).

Primename, jog 2023 m. gegužės 30 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose buvo priimta nutartis, kuria patenkintas Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prašymas išduoti teismo leidimą paimti nepilnamečius vaikus iš jų tėvų. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remiamasi priimant šį teismo sprendimą buvo tai, kad vaikams nesudaromos sąlygos socializuotis, vaikų tėvai sistemingai vengia kontakto su ugdymo įstaigų personalu, pagalbą šeimai teikiančiais specialistais, vengia vaikų sveikatos patikrinimų, vaikai nelanko ugdymo įstaigų, vaikų tėvai naudoja tėvų valdžią priešingai vaikų interesams, nebendradarbiauja, neturi galiojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, neadekvačiai vertina esamą šeimos situaciją ir teigia nepripažįstantys Lietuvos Respublikos ir joje galiojančių teisės aktų.

Įrodyta, jog š. m. liepos 18 d. M. V. ir I. V., atvykę į Kaune esantį Vaikų gerovės centrą „Pastogė“, nusivedė vaikus prie automobilio „Fiat“, jėga nustūmė socialinę pedagogę, neturėdami teisės bei negavę sutikimo įsodino mažamečius vaikus į automobilį ir tokiu būdu juos pagrobė iš vietos, kur jie buvo teisėtai apgyvendinti ir išvyko nežinoma kryptimi.

Abu piliečiai priimtu baudžiamuoju įsakymu pripažinti kaltais ir dėl pasikėsinimo neteisėtai pereiti valstybės sieną. Bylos duomenimis, abu asmenys su pagrobtais mažamečiais vaikais buvo sulaikyti š. m. rugpjūčio 1 d., kai kėsinosi kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusija ne per pasienio kontrolės punktą, bet šios nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių

2023 m. rugsėjo 1 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai priimtu baudžiamuoju įsakymu pritarė Kauno apylinkės prokuratūros prokurorės siūlomai bausmei. M. V. paskirta galutinė 60 parų arešto bausmė, jos vykdymą atidedant vieneriems metams, tuo metu taikant intensyvią priežiūrą – nustatant buvimo vietą teismo nurodytame adrese ir buvimo laiką – nuo 22 val. iki iki 6 val., bei tai kontroliuojant elektroninio stebėjimo priemonėmis. Pilietis taip pat įpareigotas per 4 mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, per 4 mėnesius sudalyvauti elgesio pataisos – grupinėse ir individualiose pozityvios tėvystės – programose, M. V. ikiteisminio tyrimo metu paskirta kardomoji priemonė – suėmimas – baudžiamojo įsakymo dieną pakeičiamas į švelnesnes kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti bei įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

Teismas I. V. paskyrė galutinę 60 parų arešto bausmę, jos vykdymą atidedant 10 mėnesių, tuo laikotarpiu taikant intensyvią priežiūrą – nustatant buvimo vietą teismo nurodytame adrese ir buvimo laiką – nuo 22 val. iki 6 val., bei tai kontroliuojant elektroninio stebėjimo priemonėmis. I. V. taip pat įpareigota per 4 mėnesius pradėti dirbti ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, per 4 mėnesius sudalyvauti elgesio pataisos – grupinėse ir individualiose pozityvios tėvystės –  programose.

Remiantis Baudžiamojo proceso kodekso 422 str. kaltinamieji, nesutikdami su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam tą teismo baudžiamąjį įsakymą, prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis paduoda prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios.

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Kauno apylinkės teismo inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: