Tobulinant įstaigų vadovų karjeros valdymą siūloma:

1) supaprastinti įstaigų vadovų atrankos tvarką tais atvejais, kai po konkurso yra tik vienas pretendentas, gavęs ne mažesnį negu Vyriausybės nustatytą bendrą minimalų įvertinimą;

2) supaprastinti įstaigų vadovų paskyrimo antrai kadencijai tvarką: įstaigos vadovas, kurio tarnybinė veikla pareigų eitos kadencijos metu visuose atliktuose tarnybinės veiklos vertinimuose buvo įvertinta gerai ir (arba) labai gerai, į tos pačios valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovo pareigas antrai kadencijai gali būti skiriamas be konkurso;

3) sudaryti galimybę kompetentingus įstaigų vadovus išlaikyti valstybės tarnyboje – pasibaigus kadencijai ar pareigybės panaikinimo atvejais siūlyti įstaigų vadovams užimti kitas lygiavertes ar žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas be konkurso.

Svarstomais pakeitimais numatoma atsisakyti reikalavimo gauti leidimą dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, jeigu tai nėra su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla.

Šiuo metu galiojantį įstatymą siūloma papildyti nuostata, leidžiančia karjeros valstybės tarnautojus laikinai perkelti į politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigas jį pasirinkusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės institucijos įgaliojimų laikui arba kituose įstatymuose nustatytam laikui, kuriam politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas buvo priimtas į pareigas, ir jeigu jis atitinka tos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Taip pat numatoma supaprastinti priemokų skyrimą, atsisakyti pareiginės algos koeficientų apribojimų perkeliant į aukštesnes, lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas.

Už projektą po svarstymo balsavo 114, nė vienas nebuvo prieš, susilaikė 9 Seimo nariai.

 

Seimo Spaudos biuro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: