Europos socialinio fondo agentūra kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracija 2023 m. spalio 25 d. pasirašė projekto „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas“ Jungtinę veiklos sutartį dėl  2021-2030 metų plėtros programos valdytojos  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-033-02-02-06 „Įgyvendinti lygių  galimybių, lyčių lygybės principus“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – administruoti ir įgyvendinti lygių galimybių, moterų  ir vyrų lygybės ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei  pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems ar patyrusiems asmenims teikimo politiką.

Projekto veikla – koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Projekto įgyvendinimo metu planuojama: parengti savivaldybės lygių galimybių politiką; inicijuoti, rengti ir įgyvendinti konkrečias priemones skirtas lygioms galimybėms, moterų ir vyrų lygybei, smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems ar patyrusiems asmenims teikimui užtikrinti.

Siekiami projekto rezultatai – bus parengta ir patvirtinta lygių galimybių politika, teisės aktai, kuriems atliktas vertinimas poveikio lytims aspektu; įgyvendinamos priemonės skirtos lygioms galimybėms, moterų ir vyrų lygybei, smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems ar patyrusiems asmenims teikimui užtikrinti; atliktos gyventojų apklausos apie pasitenkinimą lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės, smurto artimoje aplinkoje srityse situaciją.

Projekto vertė yra 44209,15 Eur. Europos sąjungos fondo lėšų.

Jonavos r. savivaldybės info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: