Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas surinkti duomenis apie bendrosios, tikslinės ir atrankinės psichoaktyviųjų medžiagų (PAM)  prevencijos vykdymą Lietuvos savivaldybėse ir pateikti apibendrintą informaciją Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui (EMCDDA), atliko savivaldybių apklausą. Apklausos anketą užpildė 57 iš 60 savivaldybių (95 proc.). 

Bendrosios prevencijos strategijos skirtos visai populiacijai (pvz.: vietos bendruomenei, moksleiviams, gyvenamajam rajonui). Bendrosios prevencijos tikslas yra užkirsti kelią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pradžiai ar ją atidėti, teikiant visą reikalingą informaciją ir ugdant reikalingus įgūdžius bei formuojant neigiamas nuostatas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo atžvilgiu. Bendroji prevencija paremta principu, kad visiems populiacijos nariams gresia vienoda rizika pradėti vartoti minėtas medžiagas. Apklausos metu išaiškėjo, kad 81 proc. savivaldybių bendrąją PAM prevenciją yra įtraukę į savo strateginio planavimo dokumentus.

Aplinkos prevencijos priemonėmis siekiama apriboti sveikatai pavojingų galimybių ir rizikingo elgesio poveikį bei kartu skatinti sveikatai palankių galimybių prieinamumą. Aplinkos prevencija orientuota į įprastus įpročius ir elgesį, nesiorientuojant į tikslines grupes. Taip siekiama, kad palankus sveikatai pasirinkimas taptų lengviausia galimybe. Paklausus savivaldybių, ar juose yra nemokamų alternatyvių veiklų PAM vartojimui pasiūla, dauguma (93 proc.) savivaldybių teigė, kad jose yra alternatyvių nemokamų veiklų PAM vartojimui: 

Atrankinė prevencija skirta asmenų grupėms, kurioms dėl neigiamo socialinės aplinkos poveikio padidėja tikimybė, kad jie gali susidurti su neigiamomis socialinės aplinkos poveikio pasekmėmis ir rizika vartoti PAM, ką dažnai sukelia socialinė atskirtis. Vykdant atrankinės prevencijos priemones siekiama mažinti rizikos ir didinti apsauginių veiksnių įtaką ugdant gyvenimo įgūdžius, formuojant nuostatas, stiprinant psichologinį atsparumą. Lietuvoje 79 proc. savivaldybių vykdomos tikslinės ar atrankinės PAM prevencijos priemonės pažeidžiamoms asmenų grupėms ir pažeidžiamoms šeimoms.  Daugiausia PAM vartojimo prevencijos priemonių vykdoma jaunimui ne mokyklos aplinkoje, pamokas praleidinėjantiems ar mokyklos nelankantiems mokiniams bei mokiniams, turintiems socialinių ar akademinių problemų.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: