"REGIA žemėlapį prieš daugiau nei dešimtmetį kūrėme savivaldybėms, kad palengvintume jų kasdienių funkcijų įgyvendinimą. Šiandien jį vystome kaip nacionalinę Registrų centro atvirųjų duomenų, sprendimų ir viešųjų paslaugų platformą. Bendradarbiaudami su įvairiomis valstybės institucijomis ir įmonėmis šiame žemėlapyje geografiškai atvaizdavome daug skirtingų duomenų: inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo objektus, kultūros ir gamtos paveldo objektus, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijas, atsinaujinančius energijos šaltinius. O nuo šiol REGIA žemėlapyje taip pat bus galima sužinoti tai, kokį kiekį elektros energijos galėtų sugeneruoti saulės elektrinė, įrengta ant konkretaus pastato stogo", - kalba Registrų centro generalinis direktorius Adrijus Jusas.

Jo teigimu, tikimasi, kad šie duomenys gali tapti pirmu žingsniu vertinant savo galimybes pradėti gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Jis taip pat pabrėžia, kad priimant galutinį sprendimą derėtų pasikonsultuoti su šios srities specialistais.

Kaip apskaičiuojamas saulės energijos potencialas, tenkantis pastatų stogams?

Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkančio Registrų centro sukurtame ir vystomame žemėlapyje REGIA nuo šiol galima rasti naują duomenų sluoksnį "Saulės energijos potencialas". Remiantis viešai prieinamais duomenimis, geografiškai atvaizduojamas metinis saulės energijos potencialas visoje Lietuvoje, o apjungus šiuos duomenis su Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre esančiais duomenimis, apskaičiuojamas ir atvaizduojamas orientacinis metinis saulės energijos potencialas, tenkantis pastatų stogams.

Naujasis REGIA sluoksnis parodo, kiek elektros energijos (MWh) per metus galėtų būti pagaminama, jei ant pastato stogo būtų įrengtos saulės elektrinės. Nustatant tinkamus pastato stogus saulės elektrinėms įrengti atsižvelgiama į 4 kriterijus:

1. stogų nuolydis turi būti ne didesnis nei 45°

2. pastato stogas turi gauti ne mažiau kaip 0,8 MWh/m2saulės spinduliuotės

3. stogas neturi būti orientuotas šiaurės kryptimi

4. pastatas turi turėti ne mažiau kaip 30 m2tinkamo stogo paviršiaus

Žemėlapyje paspaudus norimo pastato nuorodą galima matyti jo kadastrinius duomenis, stogo plotą ir jam tenkantį saulės energijos potencialą, darant prielaidą, kad ant stogo įrengtas maksimalus įmanomas standartinių saulės modulių (1x1,7 m matmenų) kiekis.

Atliekant skaičiavimus buvo atsižvelgta į augalijos, gretimų statinių, kaminų ir kitų objektų metamą šešėlį, debesuotumo ir kitų atmosferos reiškinių įtaką. Skaičiuojant ant stogų didžiausią galimą įrengti saulės modulių skaičių nebuvo vertinta galima stoglangių, kaminų ar kitų stogo konfigūracijos ypatumų įtaka.

REGIA žemėlapyje pateikiami preliminarūs bendrosios saulės spinduliuotės duomenys, tad gyventojai ar verslas, prieš priimdami galutinį sprendimą dėl saulės elektrinės įsirengimo turėtų pasitarti su šios srities specialistais.

Šiuo metu žemėlapyje galima rasti informaciją apie beveik visuose Lietuvos miestuose ir žiedinėse savivaldybėse esančiose gyvenvietėse esančių pastatų stogų saulės energijos potencialą, likusią dalį duomenų planuojama paskelbti iki šių metų pabaigos.

Saulės elektrinių galia sparčiai auga, investicijas skatina valstybės parama

2023  metais saulės elektrinių skaičius ir jų galia Lietuvoje išaugo beveik dvigubai. Šių metų pradžioje gaminančių vartotojų buvo 42 tūkst., dabar jų yra per 86 tūkstančius. Saulės elektrinių bendra galia šalyje metų pradžioje buvo 572 MW, dabar jau viršija 1 000 MW. Tikimasi, kad ir ateinantys metai bus tokie pat palankūs saulės elektrinių plėtrai. Auganti saulės elektrinių galia didina gyventojų atsparumą elektros kainų pokyčiams ir didina bendrą nacionalinę gamybą.

"Aktyviai investuoti į saulės energiją ir kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines gyventojus skatina nuosekli valstybės finansinė parama. Svarbu, kad kiekvienam namų ūkiui suteikiamos galimybės, pasinaudojant parama, įsirengti nuosavą elektrinę čia pat - ant nuosavo pastato stogo, ir pigiai pasigaminti elektros savo poreikiams. Tai padeda žmonėms taupyti ir užsitikrinti stabilesnes bei mažesnes elektros kainas", - sako Lietuvos energetikos agentūros l. e. p. direktorė Agnė Bagočiutė.

Siekiant padėti gyventojams, norintiems įsirengti saulės elektrines, Lietuvos energetikos agentūra yra parengusi Rekomendacijas dėl saulės elektrinės įrengimo ant daugiabučio namo stogo. Lengviau ir greičiau susigaudyti tarp įvairių reikalavimų ir procedūrų gali padėti agentūros interneto svetainėje (www.ena.lt/proceduros-ir-leidimai/), vienoje vietoje, skelbiama apibendrinta informacija apie visas procedūras ir leidimus, reikalingus atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių ir įrenginių statybai ir įrengimui, modernizavimui.

Kitų metų pradžioje Lietuvos energetikos agentūra pakvies smulkųjį verslą, ūkininkus ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas teikti paraiškas ir gauti finansavimą saulės elektrinių iki 500 kW įrengtosios galios įsirengimo išlaidų daliai padengti.  Planuojama paskirstyti 72 mln. eurų paramos. Šiuo metu su visuomene derinamos Energetikos ministerijos parengtos investicinės paramos saulės elektrinėms  sausumoje finansavimo sąlygos. Planuojama finansuoti tiek elektros energijos gamintojų, tiek gaminančių vartotojų (taikoma labai mažoms ir mažoms įmonėms bei ūkininkams, turintiems tokį statusą) projektus.

REGIA - patogi informacijos mainų platforma

Registrų centro sukurtas atvirųjų duomenų, sprendimų ir viešųjų paslaugų žemėlapis REGIA yra patogus įrankis, sukurtas specialiai savivaldybėms - jų gyventojams, tarnautojams bei jose veikiančiam verslui. REGIA tikslas - sudaryti patogias sąlygas geografine padėtimi grindžiamų sprendimų priėmimui ir palengvinti informacijos mainus.

Klientams aktualiausia REGIA skelbiama informacija siejama su nekilnojamuoju turtu ir čia pateikiamais tiksliais Registrų centro duomenimis: žemės sklypų ribos, NT verčių zonos, vidutinės ir mokestinės rinkos vertės, Adresų registro objektų informacija. Be minėtų duomenų, REGIA vartotojams taip pat aktualūs žemėlapyje publikuojami kitų institucijų inžinerinių tinklų duomenys, Nacionalinės žemės tarnybos skelbiama informacija ir kt.

Registrų centro inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: