Jonavos rajono savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kasmet sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą (toliau – Planas), siekdama identifikuoti socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius.

Planas yra vienas iš pagrindinių planavimo dokumentų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą Jonavos rajone, numatant socialinių paslaugų teikimo perspektyvas ir tobulinimo kryptis, socialinių paslaugų srities kokybinės ir kiekybinės plėtros galimybes ir planuojamus pokyčius, ir bus tvirtinamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Už Plano parengimą atsakingas Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos  skyrius. Siekiame, kad jame būtų visų rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų informacija apie Jonavos rajone socialines paslaugas teikiančias įstaigas (viešąsias, nevyriausybines ir kitas organizacijas), jų vykdomą veiklą, projektus ir planuojamas veiklas / projektus per ateinančius 3 metus.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus motyvus kviečiame būti aktyviais ir iki 2024 m. vasario 29 d. el. paštu daiva.useliene@jonava.lt  pateikti informaciją apie Jūsų įstaigoje, organizacijoje vykdomas veiklas, projektus ir kt.:

  • apie teiktas socialinių paslaugų rūšis ir gavėjų skaičių 2023 metų laikotarpiu ir numatomas teikti paslaugas 2024 metais;
  • apie vykdomus projektus, jų terminus ir veiklų turinį bei gavėjų skaičių;
  • pateikti siūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo gerinimo ir kt. 

Susipažinimui:  Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 6 d. sprendimas Nr. 1TS-47 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“

Dėl papildomos informacijos teirautis tel. 8 349 50142.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: