Pranešama, jog vadovaujantis 2023 m. spalio 26 d. Jonavos r. savivaldybes tarybos sprendimu Nr. 1TS-177 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centrą prijungiant prie Jonavos rajono socialinių paslaugų centro" nutarta reorganizuoti Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centrą, prijungiant prie Jonavos rajono socialinių paslaugų centro kaip Jonavos rajono socialinių paslaugų centro padalinį. 

Reorganizuojama įstaiga - Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras, teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė - Mokyklos. g. 6, LT-55171 Jonava; įstaigos kodas - 190313070. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, registracijos Nr.007848, registracijos data - 1997 m. gruodžio 29 d. Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre. 

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga - Jonavos rajono socialinių paslaugų centras, teisinė forma - savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 300629722. Buveine - Chemiku g. 136, Jonava, LT-55222. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, registracijos Nr. 101454. Registracijos data-2007m. sausio 02 d. Duomenys apie įstaigą saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre. 

Reorganizavimo tikslas - įgyvendinant vaikų globos įstaigų reformą, optimizuoti savivaldybės vaikų socialinės globos įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas bei tobulinti organizacinę struktūrą. 

Reorganizavimo būdas - Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras prijungiamas prie Jonavos rajono socialinių paslaugų centro kaip Jonavos rajono socialinių paslaugų centro padalinys. 

Po reorganizacijos veiklą tęsianti ir visas reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas perimanti biudžetinė įstaiga - Jonavos rajono socialiniu paslaugų centras. 

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras reorganizuojamas iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su reorganizuojamos prijungimo būdu įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiklą tęsiančio Jonavos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų projektu bei kitais dokumentais, kurie yra skelbiami Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro internetinėje svetainėje: http://jonavosvsgcentras.lt ; Jonavos rajono socialinių paslaugų centro svetainėje: https://www.jonavosspc.lt bei Jonavos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.jonava.lt 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 str. 10 dalimi, reorganizuojamos įstaigos kreditorius savo reikalavimus gali pateikti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo viešojo paskelbimo apie biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą pirmos dienos. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: