„Įvertinę pateiktą informaciją, nepagrįsta suma pripažinome daugiau nei 43 tūkst. Eur. Didžiausią nekompensuotinų sąnaudų dalį 2022 m. sudarė Registrų centro sąnaudos, patirtos teikiant paslaugas, kurių atlyginimo dydžiai nėra nustatyti teisės aktų sąrašuose, dėl kurių RRT yra pateikusi išvadą, kad RC atlyginimo dydžiai apskaičiuoti pagal reikalavimus“, – aiškina Rita Liuokaitytė, RRT geležinkelių ir pašto grupės vadovė.

Šiemet Registrų centrui pripažinta pagrįsta sąnaudų suma yra 53,6 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. (15,089 mln. Eur), ir du kartus didesnė, palyginti su 2020 m. (11, 212 mln. Eur).

Sąnaudų suma, patirta dėl įstatymuose nustatyto neatlygintino duomenų teikimo ir (arba) registro objekto registravimo, įstatymų nustatytais atvejais finansuojama iš Registrų centrui skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

RRT tarybos nutarimas: https://www.rrt.lt/d/del-valstybes-imones-registru-centro-2022-m-kompensuojamuju-sanaudu-dydzio-pagristumo-2/

RRT inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: