Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) baigė nagrinėti Lietuvos pašto prašymą dėl didžiausių universaliosios pašto paslaugos tarifų keitimo. Atsižvelgdama į Lietuvos pašto 2022 m. patirtas universaliosios pašto paslaugos teikimo sąnaudas, RRT pritarė didžiausių universaliosios pašto paslaugos tarifų padidinimui, tačiau nuosaikesniam, nei siūlė Lietuvos paštas.

„Svarbu atkreipti dėmesį, kad mes tvirtiname didžiausius universaliosios pašto paslaugos tarifus, o Lietuvos paštas turi teisę taikyti ir mažesnius, atitinkančius naudotojų interesus, vykdomos pašto veiklos pobūdį bei patiriamas sąnaudas, tarifus“, – pabrėžia Darius Kuliešius, RRT tarybos pirmininko pavaduotojas.

Atsižvelgiant į besikeičiančias pašto rinkos tendencijas bei augančias Lietuvos pašto sąnaudas, Lietuvoje siunčiamų korespondencijos siuntų didžiausi galimi tarifai vidutiniškai didinami apie 22 proc., siuntinio tarifas mažinamas 10 proc. už vnt., bet didinamas 56 proc. už kg.

RRT nutarimu taip pat siūloma tarptautinių siunčiamųjų korespondencijos siuntų apdorojimo Lietuvoje tarifo dalį vidutiniškai didinti 56 proc., pašto siuntinio už vnt. tarifo dalį mažinti apie 31 proc., o už kg didinti apie 77 proc. Tarptautinių pašto siuntų ir Lietuvoje siunčiamų pašto siuntų įvertinimo mokestis nekeičiamas.

Buvo pritarta ir Lietuvos pašto siūlymui atsisakyti Lietuvoje siunčiamų nepirmenybinių korespondencijos siuntų, paliekant tik pirmenybines.

„Vienodas korespondencijos siuntų procesas leis Lietuvos paštui efektyviau vykdyti universaliosios pašto paslaugos veiklą, iš dalies mažinant jos teikimui būtinas sąnaudas“, – paaiškina D. Kuliešius.

Nuolat augančios sąnaudos

Lietuvos paštui, kaip Vyriausybės įgaliotajam teikti universaliąją pašto paslaugą, yra nustatyti tam tikri pašto tinklo charakteristikos reikalavimai, susiję su pašto paslaugos teikimo vietų užtikrinimu ne mažiau kaip 90 proc. visų Lietuvos teritorijoje esančių naudotojų adresų.

„Tai neabejotinai reiškia dideles pastoviąsias sąnaudas pašto paslaugos teikėjui. Iš kitos pusės, laiškų, kaip universaliosios pašto paslaugos, siuntimas Lietuvoje 2019–2022 m. laikotarpiu smuko 65 proc., o 2022 m., palyginti su 2021 m., fiksuojamas net 40 proc. kritimas. Tokia statistika neišvengiamai lemia augančias paslaugos teikimo vieneto sąnaudas, kurios tiesiogiai turi įtakos nustatomų didžiausių tarifų dydžiui.

Be to, dėl kokybės reikalavimus atitinkančios universaliosios pašto paslaugos net atokiausiose Lietuvos vietose gyvenantiems naudotojams užtikrinimo Lietuvos paštas taip pat patiria sąnaudas, kurios, mažėjant universaliosios pašto paslaugos apimtims, gali generuoti nuostolį, kompensuojamą iš valstybės biudžeto“, – sprendimą didinti didžiausius universaliosios pašto paslaugos tarifus statistika pagrindžia D. Kuliešius.

Didėjančios Lietuvos pašto patiriamos sąnaudos buvo nulemtos ir 2022 m. išaugusių elektros, dujų, kuro kainų bei šalyje vyravusios beveik 19 proc. vidutinės metinės infliacijos.

„Visos šios nepalankios verslui sąlygos turi tiesioginę įtaką universaliosios pašto paslaugos didžiausių tarifų nustatymui, siekiant užtikrinti universaliosios pašto paslaugos teikėjo Lietuvos pašto finansinį stabilumą“, – pažymi D. Kuliešius, RRT tarybos pirmininko pavaduotojas.

Susipažinti su RRT nutarimu galite čia.

============

Universalioji pašto paslauga – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams. Universaliąją pašto paslaugą Lietuvoje sudaro visų (siunčiamų Lietuvoje ir į kitas šalis) registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų, korespondencijos siuntų iki 2 kg, pašto siuntinių iki 10 kg surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas bei pašto siuntinių iki 20 kg, gautų iš kitų ES valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių, pristatymas. Universaliąja pašto paslauga nelaikomas pašto siuntų siuntimas dideliais kiekiais, kai yra siunčiama pagal atskirą su siuntėju sudarytą sutartį bei pašto paslauga, turinti pridėtinę vertę (pvz., per kurjerius ar paštomatus teikiama pašto paslauga, kurios pristatymą ir įteikimą galima sekti realiu laiku). Vyriausybės nutarimu Lietuvos paštas iki 2027 m. yra įpareigotas teikti nustatytos kokybės universaliąją pašto paslaugą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pažymėtina, kad reguliuojamos tik universaliosios pašto paslaugos (iš esmės teikiamos pašto skyriuose ar metant laiškus į laiškų surinkimo dėžutes viešosiose erdvėse) kainos, o kitų paslaugų (pvz., teikiamų per kurjerius, paštomatus ar pagal atskiras sutartis dideliais kiekiais) kainos yra nustatomos konkurenciniais pagrindais.

Lietuvos pašto pajamos, gautos iš universaliosios pašto paslaugos teikimo, remiantis paskutiniais 2023 m. I pusm. duomenimis, sudaro apie 24 proc. visų įmonės pašto veiklos pajamų.

RRT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: