Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja linija „Švarus internetas“ šių metų II ketvirtį  gavo 487 pranešimus apie draudžiamą skleisti ir neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį internete. Palyginti su analogišku laikotarpiu pernai, pranešimų skaičius padidėjo 65 proc.

„Į mus galima kreiptis aptikus pornografinį, vaikų seksualinio išnaudojimo, patyčias, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį internete. Sulaukę pranešimų, juos visus ištiriame ir imamės atitinkamų veiksmų, kad toks turinys būtų kuo greičiau pašalintas. Tokiu būdu visi prisidedame, kad internete būtų švariau ir saugiau“, – sako Vaidotas Ramonas, RRT skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vadovas.

RRT specialistams ištyrus kiekvieną gautą pranešimą, pasitvirtino 62 proc., arba 302 pranešimai, dėl kurių buvo imtasi šių veiksmų:

- 137 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE narėms.

- 85 pranešimai persiųsti įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams, socialinių tinklų valdytojams su NTD (angl. Notice and Take Down) žyma apie jų svetainėse ar tinkluose esantį draudžiamą skleisti interneto turinį, nurodant, kad jis būtų kuo skubiau pašalintas.

- 2 pranešimai persiųsti tolesniam tyrimui Policijos departamentui, įtarus draudžiamą skleisti turinį Lietuvos tarnybinėse stotyse.

- 4 pranešimai, įtarus neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją, persiųsti tolesniam tyrimui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

- 74 pranešimai buvo pasikartojantys, dėl kurių jau buvo imtasi veiksmų anksčiau.

„Taip pat mūsų specialistai nuo balandžio iki liepos suteikė 90 konsultacijų saugumo internete, interneto turinio blokavimo, turinio filtravimo priemonių bei socialinių tinklų naudojimo klausimais“, – pasakoja V. Ramonas.

Rūpinasi saugumu ir mokyklose

Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugas teikiantys asmenys privalo užtikrinti, kad kompiuteriuose, kuriais gali naudotis nepilnamečiai, būtų įdiegtos ir veiktų RRT aprobuotos žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonės. Tai ypač aktualu mokyklose bei bibliotekose. Filtravimo priemonės apsaugo, kad moksleiviai, naudodamiesi mokyklos ar bibliotekos kompiuteriais, internete  nesusidurtų su neteisėtu ar žalingu nepilnamečiams turiniu.

„Norime paskatinti mokyklas dar aktyviau naudoti privalomąsias filtravimo priemones, dėl to pradėjome pažintinius vizitus į mokyklas, kurių metu tikriname naudojamų turinio filtravimo priemonių veikimą bei konsultuojame tokių priemonių naudojimo, diegimo ir kitais klausimais. Birželį  aplankėme Varėnos „Ryto“ progimnaziją, Prienų „Žiburio“ gimnaziją ir Vilniaus Simono Daukanto progimnaziją. Tokių vizitų metu pastebėjome, kad vienoje iš aplankytų mokyklų filtruojamas tik belaidžio interneto ryšys, o laidinis interneto ryšys nefiltruojamas. Kreipėmės į mokyklos interneto paslaugų teikėją, kuris turės užtikrinti, jog būtų filtruojamas ir laidinis interneto ryšys“, – teigia V. Ramonas, RRT skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vadovas.

Remiantis RRT atliktos apklausos duomenis, 2021 m. privalomąsias filtravimo priemones naudojo 56 proc. atsakymus pateikusių įstaigų, 2022 m. – 74 proc. Pernai taip pat ženkliai sumažėjo respondentų, kurie naudoja RRT neaprobuotas filtravimo priemones, dalis: nuo 31 proc. 2021 m. iki 12 proc. 2022 m. Dažniausiai tokių priemonių nenaudojantys respondentai teigia, kad nemato poreikio jiems įsidiegti, nepalieka nepilnamečių be priežiūros arba neturi finansavimo.

RRT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: