Šalies biudžetinėse įstaigose ar seniūnijose dirbančių socialinių darbuotojų darbo užmokestis per metus „į rankas“ padidėjo 19 proc. 2022 m. I  ketvirtį jis siekė 1023 eurus, kai 2021 m. I ketvirtį buvo 859 eurai. Atotrūkis tarp socialinių darbuotojų darbo užmokesčio ir vidutinio šalies darbo užmokesčio per metus sumažėjo 5 proc. Šalies biudžetinėse įstaigose ir seniūnijose dirba apie 1700 socialinių darbuotojų.

„Socialiniai darbuotojai yra arčiausiai žmogaus, šeimos, bendruomenės. Jų svarba šalies gyventojams - labai didelė. Socialinių darbuotojų atlyginimų didinimas – ministerijos prioritetas. Šios krypties nuosekliai laikomės. Nors socialinių darbuotojų darbo užmokestis vis dar vejasi šalies vidutinį darbo užmokestį, atotrūkis mažėja. Jei pernai jis buvo 11 procentų, šiemet jis sumažėjo beveik perpus ir  siekia 6 procentus“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Šalies vidutinis darbo užmokestis šių metų pirmą ketvirtį siekė 1087 eurus „į rankas“, biudžetinėse įstaigose ar seniūnijose dirbančių socialinių darbuotojų jis buvo 64 eurais mažesnis ir siekė 1023 eurus.

Labiausiai darbo užmokestis „į rankas“ šių metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su praeitų metų tuo pačiu ketvirčiu,  didėjo Trakų rajono savivaldybėje – 291 euru, nuo 786 iki 1077 eurų, Tauragės rajono savivaldybėje – 281 euru, nuo 797 iki 1078 eurų, Alytaus miesto savivaldybėje – 269 eurais, nuo 870 iki 1139 eurų, Šilalės – 253 eurais, nuo 872 iki 1125 eurų, Palangos miesto savivaldybėje – 253 eurais, nuo 909 iki 1162 eurų.

Didžiausi atlyginimai „į rankas“ socialiniams darbuotojams iš biudžetinių įstaigų ir seniūnijų šiais metais mokami Vilniaus mieste – 1176 eurai, Palangos miesto savivaldybėje – 1162 eurai, Klaipėdos miesto savivaldybėje – 1140 eurų, Alytaus miesto savivaldybėje – 1139 eurai, Šiaulių rajono savivaldybėje – 1133 eurai.

Mažiausias darbo užmokestis „į rankas“ socialiniams darbuotojams mokamas Neringos miesto savivaldybėje – 817 eurų, Rietavo savivaldybėje – 908 eurai, Lazdijų rajone – 916 eurų, Skuodo rajone – 925 eurai, Kalvarijos savivaldybėje – 931 euras.

Nuosekliai didinami atlyginimai socialiniams darbuotojams

Nuo šių metų pradžios padidintas darbo užmokesčio fondas, iš kurio mokami atlyginimai socialinės srities darbuotojams. Socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio fondas padidintas 6,8 mln. eurų, o socialinės globos įstaigų darbuotojų – 4,4 mln. eurų.

Siekiant gerinti darbo apmokėjimo sąlygas, nuo šių metų pradžios biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat ir socialinių paslaugų srities darbuotojams, 0,5 koeficientiniu dydžiu padidinti A, B ir C lygio pareigybių minimalūs pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Šiemet socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti iš valstybės biudžeto savivaldybėms papildomai skirta 5,6 mln. eurų.

Socialinių darbuotojų darbo užmokestis taip pat priklauso nuo bazinės pareiginės algos dydžio, kuris 2022 m. didėjo nuo 177 iki 181 eurų.

Socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai didinti ir praeitų metų viduryje. Nuo 2021 m. liepos minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai augo 30 procentų, daugiau pinigų socialiniai darbuotojai pradėjo gauti ir už turimą kvalifikacinę kategoriją. 2021 m. jų atlyginimų didinimui papildomai buvo skirta 3,5 mln. eurų.

Kaip skaičiuojamas atlyginimo dydis?

Socialinių paslaugų srities darbuotojams darbo užmokestis didžiąja dalimi mokamas iš savivaldybių biudžetų, tačiau nacionaliniu mastu atlyginimų minimaliąsias ribas reglamentuoja vieningas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.

Jame nurodoma, kokie minimalūs koeficientai turi būti taikomi konkrečioms biudžetinių įstaigų pareigybėms apskaičiuojant pastoviąją pareiginės algos dalį.

Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama bazinį pareiginės algos dydį dauginant iš konkrečiai pareigybei taikomo koeficiento. Prie darbo užmokesčio dar paprastai pridedama kintamoji pareiginės algos dalis, kuri priklauso nuo praėjusiais metais pasiektų darbo tikslų, taip pat priemokos, premijos ar užmokestis už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ar viršvalandinį darbą, jeigu jis buvo dirbtas. Bazinis pareiginės algos dydis, kuris dauginamas iš koeficiento, šiemet yra 181 euras.

Socialiniai darbuotojai gali tobulinti savo profesinę kompetenciją ir siekti, kad jiems būtų suteikta socialinio darbuotojo, vyresnio socialinio darbuotojo ir socialinio darbuoto eksperto kvalifikacinė kategorija.

SADM inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: