Jonavos rajono savivaldybė primena, kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos (išskyrus atvejį, kai mokiniui, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje skiriami nemokami pietūs be atskiro tėvų (globėjų) prašymo, nevertinant šeimos gaunamų pajamų).  Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo ( nevertinant šeimos gaunamų pajamų). 

Socialinė parama (nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinė parama (nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmenims įsigyti) neskiriama:

  • vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas;
  • mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas;
  • mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus), išskyrus atvejį, kai mokiniui, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje skiriami nemokami pietūs nevertinant šeimos gaunamų pajamų;
  • mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus atvejį, kai mokiniui, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje skiriami nemokami pietūs nevertinant šeimos gaunamų pajamų. 

 

Atkreiptinas dėmesys, jeigu, pasibaigus vaiko globai (rūpybai ) asmenys toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir pajamos yra mažesnės už nustatytą pajamų dydį, mokiniai turi teisę kreiptis dėl  nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus atvejį, kaip priešmokyklinukui, pirmokui ar antrokui skiriami nemokami pietūs nevertinant pajamų. 

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (220,50 Eur);

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (294,00 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;

Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

Mokiniams išimties atvejais, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką) mokyklai ar Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui (toliau – Centras) rekomendavus, gali būti skiriamas nemokamas maitinimas – pietūs, pusryčiai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir (ar) parama mokinio reikmenims įsigyti, pavakariai (kai mokinys mokosi valstybinėse mokyklose, kitų savivaldybių įsteigtose mokyklose ar kitų savivaldybių teritorijose įsteigtose nevalstybinėse mokyklose), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (367,50 VRP).

Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams turi kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją: į Socialinės paramos skyrių ar Socialinės paramos skyriaus specialistą seniūnijoje (išskyrus  atvejį, kai priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) kreipimosi (nereikia teikti prašymo).

Prašymus galima pateikti per elektroninius valdžios vartus prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) adresu www.spis.lt.

Jonavos rajono savivaldybės inf. 

Asociatyvi archyvo nuotr.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: