Gegužės 10 d. Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisija kartu su kelių ministerijų, kitų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais svarstė parlamentinės kontrolės klausimą „Smurto artimoje aplinkoje problema: dabartinė situacija, tendencijos ir pasirengimas įgyvendinti naują Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakciją“.

Smurto artimoje aplinkoje problemos sudėtingumą ir aktualumą rodo statistika. Praėjusiais metais buvo užregistruoti pranešimai apie 56 187 galimo tokio pobūdžio smurto atvejus.  Ekspertų įsitikinimu, smurtas artimoje aplinkoje yra sunki latentinė problema, todėl potencialus aukų skaičius yra bent kelis kartus didesnis. „Deja, nemaža dalis aukų bijo kreiptis pagalbos, nes nesitiki, kad kas nors gali pasikeisti, nuogąstauja dėl aplinkinių neigiamos reakcijos. Taip pat nemaža dalis žmonių net nežino, kad yra galimybė gauti pagalbą, ar neatpažįsta smurto, nes priima smurtinius santykius kaip socialinę normą“, – teigė Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas Andrius Navickas.

Posėdžio metu daugiausia dėmesio skirta įvertinti, kaip vyksta pasirengimo darbai nuo šių metų liepos 1 d. įsigaliojančio naujos redakcijos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimui.

Primename, kad Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas Lietuvoje buvo priimtas 2011 metais, o po 11 metų – 2022 m. Seimas patvirtino šį įstatymą nauja redakcija. Jame numatytos kelios svarbios naujovės: apsaugos nuo smurto orderis, nauja specializuotą kompleksinę pagalbą smurto aukoms teikiančių organizacijų akreditacijos tvarka, taip pat įpareigojimas kiekvienoje savivaldybėje įsteigti specialią komisiją, kuri rūpintųsi tiek prevencijos, tiek deramos intervencijos, reaguojant į smurtą artimoje aplinkoje, problemą.

Komisijos posėdyje buvo keliami įvairūs klausimai: · ar yra nuspręsta dėl potencialios grėsmės kriterijų, kuriais turės remtis policininkai, skirdami apsaugos orderį; · kaip vyksta organizacijų, galinčių teigti specializuotą kompleksinę pagalbą, akreditacija; · kaip stiprinamos prevencinės priemonės.

„Turiu pasakyti daug gerų žodžių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Policijos departamentui, specializuotiems kompleksinės pagalbos centrams dėl tarpinstitucinio dialogo, rengiantis įgyvendinti įstatymą. Nors prieš pusmetį vykusiame Komisijos posėdyje tarp institucijų ir nevyriausybinių organizacijų būta priekaištų ir nesusikalbėjimo, tačiau dabar labai džiugu, kad jaučiamas konstruktyvus bendradarbiavimas“, – teigė Komisijos pirmininkas A. Navickas.

Tai nereiškia, kad naujos įstatymo redakcijos įgyvendinimas nebus sudėtingas iššūkis. Pasak Seimo nario A. Navicko, „Komisijos posėdžiuose siekiame, kad būtų drąsiai įvardijamos problemos ir ieškoma jų sprendimo. Svarbiausia, kad judame teisinga linkme ir nebandome slėpti problemų „po kilimu“. Šiandien labai džiugu matyti, kad visos institucijos ir nevyriausybinės organizacijos puikiai žino, ką turi padaryti“.

Posėdžio metu diskusijoje apie smurto prevenciją akcentuota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veikla, taip pat nuo šių metų rugsėjo 1 d. pradedama įgyvendinti Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Pasak Komisijos pirmininko, „svarbu suprasti, kad bet kuri prevencinė programa orientuota į ilgalaikę perspektyvą ir apie jos realų poveikį galima bus kalbėti praėjus ne vieniems metams“. „Seimui pritrūko valios pripažinti, kad smurtas artimoje aplinkoje didžiąja dalimi yra smurtas lyties atžvilgiu. Tai būtų svarbus postūmis perorientuoti prevencines programas“, – apgailestavo A. Navickas.

Posėdžio metu akcentuota svarbi užduotis – informacija apie valstybės teikiamą pagalbą turi pasiekti kiekvieną žmogų, kuriam tokios pagalbos gali prireikti. Todėl Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininko A. Navicko teigimu, „turime nuosekliai stengtis, kad socialinė politika būtų paremta tarpusavio bendradarbiavimo principu, kad visos šeimos smurto prevenciją priimtų kaip labai svarbią pagalbą, o ne kaip institucinę prievartą“.

Komisija ketina Seimo rudens sesijoje grįžti prie Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo parlamentinės kontrolės, siekdama įvertinti, su kokiais iššūkiais ir problemomis susiduria institucijos, ir kaip bus siekiama pažangos.

„Galiu drąsiai pasidžiaugti, kad pasiteisina Komisijos veiklos nuoseklumas ir atkaklumas.  Bent kartą per pusmetį pasitikriname situaciją ir moderuojame tarpinstitucinį dialogą. Dar prieš pora metų tai buvo sudėtinga užduotis, nes ministerijos, kitos institucijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai neturėjo tarpusavio kalbėjimosi įgūdžių, trūko pasitikėjimo“, –  apibendrino Komisijos pirmininkas A. Navickas.

Komisijos posėdžio vaizdo įrašą galima peržiūrėti čia.

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: