Seimas svarstys Aplinkos apsaugos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIVP-1403), kuriomis siūloma ženkliai griežtinti juridinių asmenų atsakomybę už pavojingųjų atliekų apdorojimą neturint tam teisės, kelis kartus didinant baudas už įstatymo nuostatų pažeidimus, siekiama įtvirtinti atsakomybę, sankcijas už biologinių atliekų (maisto ir virtuvės atliekų) tvarkymo reikalavimų, reglamentuojamų teisės aktuose, nevykdymą.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad Atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų biologinių atliekų (maisto ir virtuvės atliekų) tvarkymo šių atliekų susidarymo vietose reikalavimų nevykdymas po rašytinio įspėjimo užtrauktų baudą nuo dviejų šimtų šešiasdešimt eurų iki vieno tūkstančio šimto keturiasdešimt eurų. Už pakartotinį pažeidimą būtų baudžiama bauda nuo vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų iki keturių tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

Minėtų reikalavimų nevykdymas įmonėse, turinčiose leidimus tvarkyti biologines atliekas (maisto ir virtuvės atliekas), po rašytinio įspėjimo užtrauktų baudą juridiniams asmenims, kurie turi leidimus tvarkyti biologines atliekas (maisto ir virtuvės atliekas), nuo dviejų šimtų devyniasdešimt eurų iki aštuonių šimtų septyniasdešimt eurų. Už pakartotinį pažeidimą būtų baudžiama bauda nuo vieno tūkstančio septynių šimtų keturiasdešimt eurų iki penkių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimties eurų.

Pristatydamas projektą ir jo lydimuosius teisės aktus Seimo nariams aplinkos ministras Simonas Gentvilas sakė, kad siūlomais pakeitimas atsižvelgiama į Orhuso konvencijos Biuro ir teismo pritaikytas sankcijas mūsų valstybei, pagal kurias Lietuva buvo įpareigota patikslinti įvairių strateginių objektų svarstymo alternatyvas, kad jos būtų pristatytos ir svarstomos strateginio poveikio aplinkai vertinimo proceso metu arba poveikio aplinkai vertinimo metu: „Buvo tokia precedentinė byla, kuria Lietuva buvo suklupusi, tai mes taisomės, koreguojame įstatymą, kad būtų numatyta visavertė vietos gyventojų teisė dalyvauti priimant sprendimus.“

Pasak ministro, kartu šiek tiek keičiamas taršos leidimų ir taršos integruotų prevencijos kontrolės leidimų reglamentavimas, numatomos didesnės teisės Aplinkos apsaugos agentūrai įpareigoti įmones ir taršos leidimų turėjus koreguoti leidimus arba, nepakoregavus, naikinti leidimus. Kartu siūloma nustatyti griežtesnius reikalavimus organinius tirpiklius naudojančių įrenginių turėtojams. Taip pat į įstatymą siūloma perkelti keletą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nuostatų dėl įvairių pavojingų dažų, lakų, transporto priemonių apdailos produktų tiekimo rinkai naudojimo ir apskaitos Lietuvoje.

Projektui po pateikimo pritarė 105, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 8 Seimo nariai. Pagrindiniu svarstyti šį klausimą paskirtas Aplinkos apsaugos komitetas. Projektą Seimo posėdyje siūloma svarstyti gegužės 24 d.

 

Seimo Spaudos biuro inf.  

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: