Jonavos r. Bukonių kaimo bendruomenė, vykdydama vietos projektą „Gera būti kartu“, Upninkuose prie parapijos bažnytėlės organizavo Bukonių, Šilų ir  Upninkų seniūnijų šeimų sąskrydį „MES“. Šio renginio tikslas buvo apjungti kaimų bendruomenių šeimas, stiprinant jų tarpusavio bendravimą, kviečiant jas švęsti, ugdytis, džiaugtis ir dalintis. Renginys sukvietė net septynias dešimtis dalyvių. Nors tądien lynojo, Bukonių skautai puikiai parengė šventės erdvę, tarp medžių pakabindami pastoges.

Šventė prasidėjo registracija, vaišėmis ir atidarymu, kurio metu susirinkusiuosius sveikino sąskrydžio organizatoriai ir partneriai: Bukonių kaimo bendruomenės pirmininkė D. Autukienė, Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas E. Sabutis, Jonavos r. savivaldybės Vietos veiklos grupės pirmininkas P. Vyšniauskas, Asociacijos „Bukonių kaimo šeimos namai“ pirmininkė E. Tuzovienė , sesuo Pr. N. Bubelytė FDCJ bei renginį palaiminęs kun. R. Mačiulskis.

Sąskrydžio dalyviai grupėse dalyvavo įvairiose veiklose: tėvai klausė Vytauto Didžiojo universiteto docentės dr. Teresės Nijolės Liobikienės paskaitos „Kaip dar labiau mylėti savo vaiką?“, vaikai dalyvavo dviejuose užsiėmimuose: edukaciniame saldainių gaminimo užsiėmime ir kaniterapijoje su iš Vilniaus atvykusiu šuniuku Lu, jaunuoliai su ses. Pranciška pagal temą „Kaip įmanoma švęsti tikėjimą“ ragavo žydiškų valgių ir gilinosi į jų biblines ištakas, atskirai merginos ir vaikinai mintimis dalijosi su Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro atstovais organizuotame pokalbyje–diskusijoje „Kas rūpi jauniems?“.

Sąskrydžio kulminacija – Šv. Mišios Upninkų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, aukojamos arkivyskupo emerito Liongino Virbalo SJ. Tarsi apjungdamas visų tądien vykusių veiklų temas, Ganytojas kalbėjo apie meilę šeimoje ir esmines meilės kertes - tai atsiprašymą ir atleidimą. Taip pat gyvu pavyzdžiu pabrėžė senelių vaidmenį vaikų auklėjime ir auginime, kur juos tarpusavyje jungia ypatinga meilės kalba. Ir galiausiai akcentavo Dievo ištikimybę, kurios provaizdžiu tampa mylinti šeimos mama ar tėtis, dėl vaiko dažnai pranokstantys savo žmogiškus poreikius, o Dievas nėra nejautresnis už tą kiekvieną mamą ar tėtį, pasilenkiantį prie vaiko.

Šventės pabaigoje visus dalyvius linksmino Vyšnialaukio kaimo kapela, vadovaujama Gražinos Grigaravičienės, o dalyviai bendrystės džiaugsme buvo vaišinami čia pat ant laužo išvirta koše, kava ir arbata.

Bukonių kaimo bendruomenės informacija ir nuotraukos 

Taip pat skaitykite: