Seimas svarstys siūlymus griežtinti pamokų lankomumo užtikrinimo tvarką, sukuriant teisines prielaidas mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, punktualiam ir reguliariam pamokų lankymui, visaverčiam ir sklandžiam ugdymosi procesui užtikrinti. Teikiamais pakeitimais taip pat siūloma numatyti įstaigą, atsakingą už centralizuotai vykdomo priėmimo į švietimo programas administravimą.
Švietimo įstatyme (projektas Nr. XIVP-2741) siūloma įtvirtinti, kad mokykla, greta kitų prievolių, privalo:


tą pačią dieną informuoti tėvus apie mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, neatvykimą į mokyklą ar pamoką, jei tėvai nepraneša mokyklai apie vaiko neatvykimą į mokyklą ar pamoką;


informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą apie atvejus, kai mokinio tėvai neužtikrina vaiko pareigos mokytis iki 16 metų.


Lydimuoju Švietimo įstatymo 29 ir 56 straipsnių pakeitimo projektu Nr. XIVP-2788 siūloma papildyti galiojantį įstatymą nustatant, kad:


priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas gali būti vykdomas centralizuotai;
priėmimą į švietimo programas, vykdomą centralizuotai, administruoja viešoji įstaiga „Mokausi Lietuvoje“, kurios savininkė yra valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Viešosios įstaigos „Mokausi Lietuvoje“ veikla finansuojama iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų.


Lydimojo Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 7 dalį (projektas Nr. XIVP-2742) siūloma tikslinti:


nurodant, kad priėmimas vykdomas naudojant šiai funkcijai atlikti skirta valstybės informacine sistema. Priėmimo į trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisąsias ir profesines studijas centralizuotas administravimas vykdomas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;


išskiriant užsieniečių, kurie pretenduoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas, priėmimą, nes jų priėmimo procedūros, etapai, terminai kiekvienoje aukštojoje mokykloje yra skirtingi, apima daug individualaus bendravimo, aukštosios mokyklos yra investavusios į specialias užsieniečių priėmimui pritaikytas sistemas ir centralizuotas techninis šių užsienio piliečių priėmimo aptarnavimas būtų didesnė administracinė našta aukštosioms mokykloms ir patiems stojantiesiems nei pagalba.


Projektams po pateikimo pritarė 96, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 10 Seimo narių. Pagrindiniu svarstyti šiuos klausimus paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas. Seimo posėdyje projektus svarstyti siūloma birželio 13 d.

Seimo Spaudos biuro inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: