Vasario 15-ąją vyksta septintasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame numatyta svarstyti virš 50 klausimų bei informacijų.

Kviečiame susipažinti su posėdžio darbotvarke: 

 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės Kolegijos sudarymo.
 2. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 3. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos patvirtinimo.
 4. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.   
 5. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo.   
 6. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2024 m. valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos melioracijos programos patvirtinimo.
 7. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl Specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo.
 9. Dėl Jonavos rajono savivaldybėje esančių valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga prioritetinio sąrašo patvirtinimo.   
 10. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021m. vasario 11d. sprendimo Nr.1TS-1 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ 1 punkto dalinio pakeitimo.
 11. Dėl jaunimo projektų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo.
 12. Dėl pritarimo dalyvauti „Lietuvos jaunimo sostinė 2025 m.“ finansavimo konkurse.
 13. Dėl Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2024 metų programos patvirtinimo.
 14. Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų prevencinių, bendrųjų, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo.
 15. Dėl maksimalių socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugų išlaidų finansavimo Jonavos rajono gyventojams dydžių nustatymo.
 16. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 1TS-12 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 17. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
 18. Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2024 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo.
 19. Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo.
 20. Dėl pritarimo projektui „Jonavos rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“.
 21. Dėl pritarimo projektui „Mobilios komandos aprūpinimas įranga Jonavos rajone“. 
 22. Dėl pritarimo vykdomam projektui ir savivaldybės indėlio užtikrinimo.
 23. Dėl Kauno regiono plėtros tarybos dalyvio mokesčio metinio dydžio nustatymo.   
 24. Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų kainų nustatymo.
 25. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021m. spalio 7 d. sprendimo Nr.1TS-169 „Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifo dydžio bei maršrute „Jonava-Kaunas“ konkrečių bilietų kainų nustatymo“ 1.1 ir 1.2 papunkčių dalinio pakeitimo.   
 26. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimo Nr.1TS-116 „Dėl bilietų kainų nustatymo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrute „JONAVA-LEZ (ORO PARKO G.)“ bei bilieto su nuolaida įsigijimo šiame maršrute“1 punkto dalinio pakeitimo. 
 27. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“.
 28. Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1TS-63 ,,Dėl viešame aukcione parduodamo Jonavos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo“ dalinio pakeitimo.   
 29. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1TS-347 „Dėl Jonavos miesto viešosios pirties ir viešojo tualeto paslaugų kainų nustatymo“ dalinio pakeitimo.   
 30. Dėl Jonavos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.   
 31. Dėl sutikimo UAB „TOP SPORT“ atidaryti azartinių lošimų automatų saloną.   
 32. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn.   
 33. Dėl valstybės turto perėmimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.   
 34. Dėl turto perdavimo Jonavos „Neries“ pagrindinei mokyklai.
 35. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2023m. gruodžio 21d. sprendimo Nr. 1TS-226 „Dėl socialinio būsto išnuomojimo“ pripažinimo netekusiu galios.   
 36. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz. hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 37. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo.
 38. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo.   
 39. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinierinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 40. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.
 41. Dėl Jonavos rajono sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo.   
 42. Dėl Jonavos rajono savivaldybės sutikimų statyti valstybinės reikšmės paviršiniuose vandens telkiniuose laikinuosius nesudėtinguosius statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo. 
 43. Dėl privačios žemės paėmimo visuomenės poreikiams.   
 44. Dėl siūlymų neprivatizuoti žemės sklypus Jonavos rajono savivaldybėje, Užusalių seniūnijoje.
 45. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Jonavos m. Jonalaukio g., suformavimo.
 46. Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Jonavos m. Dzūkų g., suformavimo.
 47. Informacija.  Dėl viešosios įstaigos Jonavos „Vikingai“ ataskaitos teikimo.   
 48. Informacija. Dėl Jonavos sporto klubo, VŠĮ ataskaitos teikimo.   
 49. Informacija. Dėl VŠĮ Jonavos futbolas ataskaitos teikimo.   
 50. Informacija. Dėl Jonavos tinklinio sporto klubo „Aušrinė“ ataskaitos teikimo.   
 51. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.            

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: