Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 3 dalimi, UAB „Jonavos šilumos tinklai“ informuoja, kad, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-162 nustatytomis šilumos kainų dedamosiomis, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, apskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos.

Šilumos ir karšto vandens kainos perskaičiuojamos kas mėnesį, priklausomai nuo kuro technologijai kainų.

Lentelėje nurodyti šilumos kainų kintamųjų dedamųjų dydžiai, galutinės šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. spalio 1 d.

Eil. Nr.

Kainos pavadinimas

Kainos (be PVM)

1.

Šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji

2,02 ct/kWh

2.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

1,00 ct/kWh

3.

Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų įvadų, kainos kintamoji dedamoji

3,02 ct/kWh

4.

Papildoma kuro sąnaudų neatitikimo dedamoji, susidariusi dėl kuro faktinių bei nustatant šilumos kainas įvertintų kainų skirtumo

0,43 ct/kWh

5.

Šilumos, patiektos iki gyvenamųjų namų ir kitų pastatų įvadų vienanarė kaina

5,52 ct/kWh

6.

Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai:

 

6.1.

-už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę

0,12 ct/kWh

6.2.

-mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis

0,76 Eur/mėn.

6.3.

arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis

0,89 Eur/mėn./kW

7.

Galutinė šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį

5,64 ct/kWh

8.

Karšto vandens kaina (be PVM) vartotojams daugiabučiuose namuose

4,90 Eur/m3

9.

Karšto vandens kaina (be PVM) kitiems vartotojams

4,76 Eur/m3

Apskaičiuota šilumos vienanarė kaina 5,64 ct/kWh (be PVM), lyginant su praėjusį mėnesį galiojusia šilumos kaina, aukštesnė 0,21 ct/kWh  arba +3,9 proc.

Skaičiuojant šilumos kainas taikyta gamtinių dujų kaina – 49,21 Eur/MWh (be PVM), medienos kilmės biokuro kaina – 12,66 Eur/MWh. Medienos kilmės biokuro kaina 0,54 Eur/MWh  (4,5 proc.) aukštesnė, lyginant su kuro kaina, kuri įvertinta praėjusio mėnesio šilumos energijos kainoje, gamtinių dujų kaina, įsk. gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kaštus, aukštesnė +15,1 proc.

Karštas vanduo vartotojams daugiabučiuose namuose pabrango +4,3 proc. arba +0,20 Eur/m3.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. neribotam laikui pratęstas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. Kitų vartotojų (ne gyventojų) suvartotai šilumos energijai taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifas.

Taip pat skaitykite: