Žemės ūkio ministerija kartu su VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra šiemet vėl įgyvendins populiariąją Šviečiamąją gyvulininkystės programą, skatinančią vaikus ir jaunimą domėtis gyvulininkyste. Šalies ugdymo įstaigos, norinčios dalyvauti programoje, jau gali teikti paraiškas.

Programoje dalyvausiantys moksleiviai bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat, įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą, vaikai daugiau sužinos apie darnios gyvulininkystės principus: gyvūnų gerovę, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, aplinkosaugos ir ekologijos principus ūkiuose, ūkių modernizavimą ir skaitmenizavimą, tvarų maisto vartojimą ir atliekų tvarkymą, švarią energetika ir kt. Vaikai susipažins ir su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis. 

Programa skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams (I modulis); pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams (II modulis); pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams (III modulis).

Paraiškas dalyvauti programoje raginamos teikti visų šalies apskričių ugdymo įstaigos. Numatoma, kad programoje gali dalyvauti penkiolika I modulio, penkiolika II modulio ir dešimt III modulio švietimo įstaigų. Kiekviena jų Agentūrai gali teikti vieną paraišką.

Mokyklos ir darželiai įvairias programoje numatytas veiklas vykdys iki mokslo metų pabaigos. Vėliau dalyvaus kūrybiniame konkurse, kur parodys, kaip įtvirtino gautas žinias.

Ugdymo įstaigos paraiškas dalyvauti Šviečiamosios gyvulininkystės programoje gali teikti nuo 2023 m. vasario 3 d. iki vasario 24 d.

Norintys dalyvauti programoje turi užpildyti paraiškos formą ir ją pateikti elektroniniu paštu gyvulininkyste@litfood.lt.

Kartu su paraiška būtina pridėti asmens, atsakingo už programos įgyvendinimą, gyvenimo aprašymą (CV). Pareiškėjas su paraiška gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant paraišką. 

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklės patvirtintos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-903.

Daugiau informacijos gali suteikti Neringa Janušauskienė (VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros Mokymo organizavimo skyriaus specialistė,  tel. 8 618 41969 el. p. n.janusauskiene@litfood.lt); Lina Šimonienė (Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 239 8470, el. p. lina.simoniene@zum.lt)

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: