Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia 87,86 kv. m bendro ploto pastato – pirties, esančio Bažnyčios g. 3, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r. Pradinis nuompinigių dydis – 60,00 Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už energiją ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Konkurso dalyviai Jonavos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, esančiam Žeimių g. 13, Jonavoje, 1 aukšte, ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 30 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – Turto ir aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė Sandra Mačiulienė, tel. (8~349) 20040, el. p. sandra.maciuliene@jonava.lt. Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 60,00 Eur. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT304010043900040139. 

Nuomojamą pastatą galima apžiūrėti susisiekus su Šilų seniūnijos seniūnu Valeru Mikalausku, tel. 8 (349) 48417, el. p. valeras.mikalauskas@jonava.lt.

Nuomos konkursas įvyks 2021 m. gruodžio 30 d. 13.00 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos pastate, Žeimių g. 13, Jonavoje, 213 kabinete, o jei šalyje bus paskelbtas karantinas – nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu  per „Zoom“ platformą.

Išsamios konkurso sąlygos

Jonavos rajono savivaldybės inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: