Rusijos karas prieš Ukrainą pakeitė Lietuvos ir viso Baltijos šalių regiono saugumo situaciją. Atsižvelgiant į pasikeitusį grėsmių intensyvumą regione vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės sudaryta darbo grupė parengė naują – karinį vidaus reikalų sistemos statutinių įstaigų pareigūnų aprūpinimo standartą bei gyventojų pasirengimo galimoms grėsmėms ir informavimo apie jas gaires.

Vidaus reikalų ministrės patvirtintas naujas pareigūnų aprūpinimo standartas užtikrins saugesnį  pareigūnų darbą ir prisidės prie šalies gyventojų saugumo užtikrinimo. Būtinybę keisti statutinių pareigūnų aprūpinimo standartą, pasak ministrės, diktuoja mūsų valstybei tenkantys laikmečio iššūkiai ir Ukrainos patirtys.

„Baltarusijos režimo organizuotos migracijos krizės ir plataus mąsto konvencinio karo prieš Ukrainą patirtys rodo, kad būtent vidaus reikalų sistemos statutiniai pareigūnai – pasieniečiai, policininkai, ugniagesiai – atsiduria įvykių smaigalyje ir dažnai tampa pirmąja reagavimo grandimi, pirmuoju skydu atremiant priešininko karines ir hibridines atakas.  Privalome užtikrinti statutinių tarnybų gebėjimus dalyvauti valstybės gynyboje, aktyviai prisidėti užtikrinant šalies nacionalinį saugumą. Tam būtina ne tik speciali parengtis, bet NATO standartus atitinkanti ginkluotė ir kitos priemonės“, – teigia ministrė 

Naujas pareigūnų aprūpinimo standartas parengtas įvertinus statutinių įstaigų vaidmenis skirtingų  teisinių administracinių režimų – ekstremaliosios, nepaprastosios padėties bei mobilizacijos ir karo padėties atvejais. Jame numatytas aiškus finansinių lėšų poreikis pareigūnų individualioms, specialiosioms priemonėms ir ginkluotei įsigyti artimuoju ir ilguoju periodais iki 2030 metų. 

Paskelbus karo padėtį, VSAT ir VST dalyvautų valstybės ginkluotoje gynyboje ir vykdytų karo meto užduotis, kitos vidaus reikalų sistemos statutinės tarnybos turėtų gebėti veikti karo metu – vykdyti joms numatytas mobilizacines ir sąjungininkų paramą priimančiosios šalies užduotis, aktyviai prisidėti užtikrinant nacionaliniam saugumui svarbių įrenginių, turto ir strateginių  objektų fizinę apsaugą, viešąją tvarką, gyventojų perspėjimą apie pavojus, jų paiešką ir gelbėjimą.

Vidaus reikalų sistemos karinio aprūpinimo standartas bus sudarytas iš trijų komponentų: 1) individualios pareigūnų aprūpinimo priemonės; 2) specialiosios priemonės pagal vaidmenis; 3) ginkluotė.

Individualios priemonės tai apsaugai ir išgyvenimui reikalingos priemonės, skiriamos pareigūnui asmeniškai (pvz., pirmosios pagalbos rinkinys, žygio ekipuotė, balistiniai šalmai, šarvinės liemenės ir kt.). Specialiosios priemonės – priemonės skirtos vykdyti specialias užduotis (paiešką, identifikuoti ir neutralizuoti grėsmes) ir skiriamos ne individualiai, o pamainoms ar padaliniams, ar į transporto priemones (pvz., termovizoriai, žiūronai, signalinės raketos, dronai, šarvuoti visureigiai ir kt.). Ginkluotę sudaro šaunamieji ginklai bei šaudmenys.

Artimiausiu metu kariuomenė VSAT perduos NATO standartus atitinkančios ginkluotės už 3,5 mln. eurų. Dar 20 mln. eurų VSAT atiteko iš Europos Komisijos skirtos 47 mln. eurų finansinės pagalbos neteisėtos migracijos krizės valdymui.

Šių metų valstybės biudžete viešojo saugumo sričiai skirta 642,8 mln. eurų. 31 mln. eurų skirta vidaus reikalų statutinių įstaigų pareigūnų nuosekliam darbo užmokesčiui didinti, 5,5 mln. – pareigūnų aprūpinimui būtiniausiomis priemonėmis, o dar 7,3 mln. eurų – pareigybėms komplektuoti.

 

VRM inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: