Muitinės departamentas informuoja, kad nuo 2021 m. gegužės 10 d. bus sustiprinama atliekų įvežimo kontrolė.

Importuojamų transporto priemonių, kurioms išduotas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (ENTP) sunaikinimo pažymėjimas arba transporto priemonė bus ardoma arba yra išardyta tokiu būdu, kad transporto priemonės eksploatavimas pagal paskirtį yra negalimas, bus taikomos 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (toliau – Reglamentas) nuostatos, t. y. muitiniam tikrinimui turės būti pateiktas:

1.              Nepavojingoms atliekoms (taikoma kai transporto priemonėse, nebėra skysčių (pvz. tepalo, aušinimo skysčio ir t.t.), turi būti pateiktas įrodantis dokumentas) – informacinis dokumentas. nurodytas Reglamento 18 str. VII  priede ir sutartis;

2.              Pavojingoms atliekoms (taikoma kai transporto priemonėje yra skysčių (pvz. tepalo, aušinimo skysčio ir t.t) – pranešimo dokumentas, nurodytas Reglamento 4str. IA priede, ir judėjimo dokumentas, nurodytas reglamento 4str. IB  priede bei sutartis.

Nepateiktus minėtų dokumentų bus laikoma, kad transporto priemonė gabenama neteisėtai. 

Taip pat skaitykite: