Žiniasklaidoje buvo paskelbta žinutė, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai (STT) išanalizavo bendrovės „Kelių priežiūra“ korupcijos rizikas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir nustatė, kad trūksta skaidrumo apsisprendžiant, kuriuose viešuosiuose pirkimuose dalyvauti.

Atkreiptinas dėmesys, kad korupcijos rizikos analizę STT atliko pasinaudojusi Susisiekimo ministerijos vykdyto vidaus audito 2017 m. ir 2018 m. ataskaitomis, kuriose taip pat buvo aprašyti reikšmingi pastebėjimai ir rekomendacijos dėl vidaus kontrolės įvairiose bendrovės ir iki apjungimo veikusių valstybės regiono kelių įmonių srityse tobulinimo (viešųjų pirkimų, rangos darbų ir paslaugų ir kt.).

STT tyrimas buvo planuotas, su pareigūnais AB „Kelių priežiūra“ bendradarbiavo viso tyrimo metu. Tokios analizės leidžia įmonei kryptingai judėti teisinga linkme.

STT korupcijos rizikų dalyvaujant viešuosiuose konkursuose analizė apėmė 2016-2018 metus. 2017 metų lapkritį įvykdžius reformą (sujungus 11 regioninių kelių priežiūros įmonių į AB „Kelių priežiūra“) didelis dėmesys buvo skiriamas antikorupcijai ir veiklos skaidrinimui. 

Po įmonės įkūrimo imtasi veiksmų, sutampančių su daugeliu STT rekomendacijų. Šiuo metu bendrovėje yra patvirtintos politikos ir procedūros, kurios nustato aiškius dalyvavimo viešuosiuose konkursuose kriterijus. Patvirtinta:

  • antikorupcijos politika;
  • socialinės atsakomybės (darnumo) politika;
  • rangos darbų organizavimo, vykdymo, kontrolės ir aktavimo procedūros;
  • komercinių pasiūlymų rengimo, derinimo ir tvirtinimo procedūra;
  • technikos ir mechanizmų paslaugų teikimo procedūra.

Patvirtintos ir įgyvendintos priemonės užtikrina skaidrumą. Nuosekliai vykdomi veiksmai leis efektyviau valdyti korupcijos rizikas.

AB "Kelių priežiūra" inf. 

Taip pat skaitykite: