Antikorupcinio vertinimo metu buvo nustatyta, kad bibliotekų fondo apsaugą reglamentuojančiame teisės akte neįtvirtintas baigtinis galimų bibliotekos fondo išimtinių nurašymo atvejų sąrašas. Tai suteikia galimybę atsakingiems asmenims nurašyti vertingus ir retus leidinius motyvuojant teisės akte neįtvirtintais nurašymo pagrindais. Be to, iš pateiktų pavyzdinių galimų nurašymo atvejų (pavyzdžiui, kad suteptų, išplėšytų lapų atstatymas yra ekonomiškai netikslingas ar yra išryškėjęs leidinių leidybinis brokas) nėra aišku, kokiomis taisyklėmis vadovaujasi bibliotekų darbuotojai nustatant nurašymui svarbius faktus.

Pastebėta ir tai, kad korupcijos pasireiškimo riziką didina aplinkybė, kad teisės akte nenustatyta bibliotekos pareiga į komisijos sudėtį įtraukti (kviesti) ekspertus tais atvejais, kai nurašomi vertingi ir reti leidiniai (ar įtariama, kad tokie leidiniai gali būti reti ir vertingi). Nesant pareigos į komisiją kviesti ekspertų gali pasitaikyti atvejų, kai bus nurašomi vertingi dokumentai nepakankamai įvertinus jų vertę ir reikšmingumą.

Antikorupcinio vertinimo išvadoje taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad bibliotekų fondo apsaugą reglamentuojantis teisės aktas nesuderintas su bibliotekose esančių retų dokumentų saugojimą reglamentuojančiu teisės aktu, kuriame taip pat įtvirtinta retų dokumentų nurašymo tvarka. Be to, šioje tvarkoje pateikta vertinamojo pobūdžio formuluotė suteikia teisę kiekvienu atveju skirtingai vertinti dokumentų nurašymui svarbius faktus, todėl iš esmės esant vienodoms retų dokumentų nurašymo aplinkybėms gali būti priimti skirtingi sprendimai.

STT rekomenduoja nustatyti komisijai pareigą kviesti ekspertus tuo atveju, kai siekiama nurašyti vertingus ir retus leidinius pagal bibliotekų fondo apsaugą reglamentuojantį teisės aktą, įtvirtinti baigtinį vertingų ir retų leidinių išimtinių nurašymo atvejų sąrašą ir tvarką. Antikorupcinio vertinimo išvada pateikta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai. Ji per 2 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Susipažinti su antikorupcinio vertinimo išvada galima čia.

STT inf. 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: