Vairuotojų egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo procesuose nustatytos korupcijos rizikos

Korupcijos rizikos analizė atlikta po to, kai STT, vadovaujant Vilniaus apygardos prokuratūrai, pradėjo ir atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos VĮ „Regitra“. Dėl prekybos poveikiu įtariami 12 asmenų, VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo vairavimo egzaminuotojai, tarpininkai ir suinteresuoti asmenys.

Atlikto vertinimo metu STT atkreipė dėmesį, kad dėl nepakankamo teisinio reguliavimo egzistuoja rizikos dėl neskaidrių egzaminuotojų ir egzaminuojamųjų susitarimų dėl iš anksto sutartų egzamino rezultatų bei galimo piktnaudžiavimo klientų eilių valdymo procedūromis.

Pastebėta, kad praktikos vairavimo egzaminų vaizdo ir garso duomenys po tam tikro laiko yra negrįžtamai sunaikinami automatiškai, o nesant numatyto minimalaus informacijos saugojimo termino ir neužtikrinant duomenų atsekamumo, gali kilti piktnaudžiavimo rizikos. Taip pat gali būti neužtikrinta objektyvi egzaminuotojų veiksmų priežiūra bei kontrolė, objektyvus ginčų, skundų ir prašymų nagrinėjimas ne tik VĮ „Regitra“ bet ir teisminiu lygmeniu.

Be to, VĮ „Regitra“ vykdoma egzaminuotojų priežiūra ir darbo kokybės stebėsena galimai nėra pakankamai efektyvi, kad būtų užtikrintas skaidrus ir nešališkas vairuotojų praktikos egzaminavimo procesų vykdymas. Remiantis nustatyta tvarka, numatyti sąlyginai žemi vykdomos egzaminuotojų kontrolės rodikliai, kuomet atliekama 2 proc. vykdytų egzaminų peržiūra per metus, STT nuomone yra nepakankama ir negali veikti kaip efektyvi prevencinė priemonė, siekiant suvaldyti vairuotojų praktikos egzamino metu galinčias kilti korupcinio pobūdžio rizikas.

Numatyta ir nepakankamai griežta asmenų atsakomybė už teisės aktų, reglamentuojančių vairuotojų egzaminų laikymo procedūras, pažeidimus. Tai gali turėti įtakos sukčiavimo ir nesąžiningo elgesio atvejų pakartotinumui. O galimybė laikyti vairuotojų teorinių žinių patikrinimo egzaminą neribotą kiekį kartų po to, kai jis yra išlaikytas, gali sudaryti informacijos rinkimo ir jos platinimo bei sukčiavimo galimybes.

STT nustatytiems rizikos veiksniams valdyti ir šalinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir VĮ „Regitra“ pateikė 11 pasiūlymų. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir VĮ „Regitra“ per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktus pasiūlymus.

Pažymėtina tai, jog VĮ „Regitra“ korupcijos rizikos analizės išvados projekto derinimo metu pateikė informaciją, jog jau yra suplanuotos įgyvendinti tam tikros priemonės minėtoms rizikoms valdyti, o korupcijos prevencijos svarbą ir STT pateiktus siūlymus aptarė VĮ „Regitra“ vadovas, valdybos pirmininkė ir STT vadovybė.

Susipažinti su korupcijos rizikos analize galima čia.

„Regitra“ diegia papildomas priemones kovoje su korupcija

Griežta nulinės tolerancijos korupcijos politika šiuo metu yra vienas svarbiausių prioritetų. Tai  svarbu ne tik mums, kaip įmonei, bet ir valdybai bei mūsų akcininkui, Vidaus reikalų ministerijai. Mūsų pozicija vieninga –  bet kokie neteisėti ir nesąžiningi veiksmai yra nepriimtini. Norime įtvirtinti šią kultūrą ne tik savo organizacijoje, bet ir visuomenėje, kuriai teikiame paslaugas. 

Siekiame ilgalaikių ir visapusiškų pokyčių, tad nuolat organizuojama tiek esamų kontrolės priemonių peržiūra, tiek ir naujų priemonių įdiegimas. Esame įsipareigoję skatinti visokeriopai sąžiningą elgesį bei skleisti sąmoningumo dėl korupcijos žalos supratimą. Svarbu priimti sprendimus, kurie neleistų kilti jokioms korupcijos apraiškoms, todėl nuolat tobuliname savo veiklą", – teigia „Regitros“ generalinis direktorius Vaidas Dominauskas. 

„Regitroje“ jau kurį laiką vykdoma ir tobulinama egzaminuotojų darbo kokybės stebėsena: įdarbinti papildomai du specialistai, vykdantys egzaminų veiklos kontrolę, tad matomas kelissyk išaugęs atsitiktinai pasirenkamų vertinti praktikos egzaminų įrašų skaičius. Taip pat atlikti pakeitimai B kategorijos vairavimo egzaminuose dėl klientų priskyrimo egzaminuotojams atsitiktinė tvarka, investuota į egzaminų automobiliuose fiksuojamo vaizdo ir garso gerinimą. 

Įmonė ir toliau tęs planuotus kryptingus korupcijos prevencijos srities stiprinimo veiksmus, dėmesį telkdama į tris kryptis: procesų tobulinimą, kontrolės gerinimą ir švietimo didinimą. Artimiausiu metu planuojamas pastovaus egzaminų vaizdo įrašų perkėlimo ir saugojimo proceso įdiegimas. Taip pat bus plečiama egzaminų veiklos kontrolė, peržiūrimi praktikos egzaminų vertinimo kriterijai, tobulinama atsitiktinio parinkimo logika ir kitų kategorijų egzaminuose bei diegiamos papildomos prevencijos priemonės teorijos egzaminuose. Be to, didinami žmogiškieji resursai nuo rudens įkuriant Veiklos atsparumo ir korupcijos prevencijos skyrių. 

„Regitra“ deda ne tik savarankiškas pastangas, bet ir kviečia visuomenę prisidėti prie nepakantumo korupcijai. Pranešti apie pastebėtus ar įtariamus sukčiavimo atvejus galima anonimiškai el. paštu pranesk@regitra.lt arba užpildžius specialią elektroninę formą interneto svetainėje. Gautus pranešimus apie nusikalstamas veikas „Regitra“ nedelsiant perduoda teisėsaugos institucijoms ir taip pat imasi vidinio tyrimo.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: