Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), reaguodama į ne vienerius metus nustatomas korupcijos rizikas statybų sektoriuje, gaunamus pranešimus ir ikiteisminio tyrimo metu nustatytas nusikalstamas veikas, taip pat į analitinės antikorupcinės žvalgybos surinktus duomenis, ankstesnėse antikorupcinio vertinimo išvadose įvardintus korupcijos rizikos veiksnius, atliko teisės aktų, reglamentuojančių statybos dokumentų, susijusių su statybos leidimo išdavimu ir statybos užbaigimu, valdymą informacinėje sistemoje „Infostatyba“, antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad kontroliuojantiems asmenims suteikiama per didelė diskrecija savarankiškai parinkti statybos projekto kontrolės mechanizmus.

STT pateikė 12 antikorupcinių pastabų, iš kurių net 8 kritinės antikorupcinės pastabos. Savivaldybių administracijų įgaliotiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) pareigūnams suteikta pernelyg plati diskrecija parinkti atsakingus subjektus, turinčius patikrinti „Infostatyboje“ kartu su prašymu išduoti statybos leidimą ar statybos užbaigimo aktą užregistruotus dokumentus ir statinio projekto atitiktį Statybos įstatyme numatytiems reikalavimams. Tiek rengiant ankstesnes aukščiau minėtas antikorupcinio vertinimo išvadas, tiek pakartotinai vertinant teisės aktus, reglamentuojančius statybos dokumentų valdymą „Infostatyboje“, nustatyta, kad ši informacinė sistema automatiškai negeneruoja sąrašo subjektų, turinčių pritarti statinio projektui, priklausomai nuo statybos rūšies ar statinio kategorijos. Manome, kad tokiu būdu sudaromos galimybės tikrinant statinio dokumentus sąmoningai nepaskirti asmenų, kurie privalėtų patikrinti statinį pagal tam tikrus reikalavimus, pvz., galimai iš anksto žinant, kad pastatas gali neatitikti jam taikomų reikalavimų.

Išduodant statybų leidimą, statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina 9 subjektų atstovai, o vėliau statybos užbaigimo komisijos veikloje gali dalyvauti 15 subjektų. Tai reiškia, kad statybos leidimo išdavimą ir statybos užbaigimą derina ne tie patys atsakingi subjektai. Tarp jų nėra valstybinės žemės patikėtinės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, kuri nėra įtraukta nei į statybos leidimo išdavimą derinančių subjektų sąrašą, nei tiesiogiai dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose, nors pastaruoju metu valstybinėje žemėje vyksta itin daug statybų.

Dėl nepakankamos kontrolės mechanizmų, praktikoje savivaldos lygmenyje nustatyta atvejų, kai statybos leidimo procedūrose dalyvauja tarpusavyje susiję asmenys, pavyzdžiui kuomet savivaldybės darbuotoją, išdavusį statybos leidimus, su leidimus gavusiuoju asmeniu siejo artimas ryšys.

Teisės aktuose nėra detalizuojama, dėl kokių priežasčių gali būti neišduodamas statybą leidžiantis dokumentas visiems tikrinusiems subjektams pritarus statinio projektui. Dėl to statytojas, kuriam savivaldybė neišdavė statybos leidimo, gali kreiptis į VTPSI dėl statybos leidimo išdavimo. Pastaroji gali beveik automatiškai išduoti statybą leidžiantį dokumentą, nesusipažinusi su visa statinio informacija ir lydimaisiais dokumentais, nes neturi pareigos išsiaiškinti, kodėl statybos leidimas nebuvo išduotas, kai jam pritarė visi projektą tikrinę atsakingi subjektai, taip pat – pakartotinai tikrinti visą su statiniu susijusią informaciją. Praktikoje pasitaiko situacijų, kai VTPSI, kuri nėra statinio projektą tikrinantis subjektas, išduoda statybą leidžiantį dokumentą, o vėliau paaiškėja, kad šis dokumentas negalėjo būti išduotas, nes statytojas nepašalino trūkumų, kuriuos buvo nustačiusi savivaldybė. Šie duomenys neatsispindėjo „Infostatyboje“, o teisės aktai nenumato VTPSI pareigos kreiptis dėl papildomos informacijos apie derinimo procese nustatytus ir (ne)ištaisytus projekto trūkumus.

Aplinkos ministerija ir VTPSI per 2 mėnesius turės viešai Teisės aktų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją, kaip bus atsižvelgta į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Visą antikorupcinį vertinimą rasite čia.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: