STT kritiškai vertina Projekto nuostatas, pagal kurias pirmumo teisė dalyvauti aukcionuose ir juose įsigyti žaliavinę medieną galėtų būti suteikiama, atsižvelgiant į ūkio subjektui nustatomus kriterijus, kurie nesusiję su šiuose aukcionuose įsigytos žaliavinės medienos perdirbimu. Be to, STT nuomone, kai kurie kriterijai yra tik formalaus pobūdžio arba gali būti užtikrinami kitomis ūkio subjekto veiklomis, pavyzdžiui: pagal Projektą pirmumo teisė būtų suteikiama ūkio subjektui, turinčiam tik teorinę galimybę perdirbti žaliavinę medieną, o norėdamas atitikti kriterijus dėl gaunamų pajamų dydžio ūkio subjektas galėtų panaudoti duomenis (ar jų dalį), kurie yra susiję su kita veikla, nieko bendro neturinčia su aukcionuose įsigytos žaliavinės medienos perdirbimu.

STT korupcijos prevencijos specialistai nustatė, kad Projekto nuostatos gali būti naudingos siauroms interesų grupėms, kadangi dalyvaujant aukcionuose dalį kriterijų (pavyzdžiui, dėl gaunamų pajamų dydžio) gali atitikti tik tam tikri šalyje medienos perdirbimo veiklą vykdantys ūkio subjektai.

Taip pat, dalis Projekto nuostatų nėra aiškios teisiniu požiūriu. Pavyzdžiui, nėra aiški transportavimo taršos nustatymo tvarka. Neįvardyta, ar bus vertinama tik ūkio subjektui priklausančių transporto priemonių tarša, ar ir kitų asmenų, kurie buvo pasitelkti transportuojant žaliavinę medieną, kaip bus nustatoma ir patvirtinama, kad buvo naudotos atitinkamos transporto priemonės ir kt.

STT jau ne kartą yra pateikusi nuomonę, kad reguliuojant žaliavinės medienos pardavimą visiems asmenims, kurių veikla susijusi su šių medžiagų įsigijimu, turėtų būti taikomos vienodos sąlygos. Atsižvelgdami į Projektu numatomą teisinį reglamentavimą, kai atskiri ūkio subjektai atitikę numatytus kriterijus gauna pirmenybę dalyvauti aukcionuose ir tokiu būdu gali įsigyti medienos palankesnėmis sąlygomis, STT rekomenduoja, kad dėl šio Projekto pasisakytų ir Konkurencijos taryba.

Su antikorupcinio vertinimo išvada galite susipažinti čia.

STT inf.

Taip pat skaitykite: