Kaip skelbia Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapija, spalio mėnuo yra Misijų ir Švč. M. Marijos Rožinio mėnuo. Bažnyčioje visą mėnesį Rožančius kalbamas darbo dienomis ir šeštadieniais 17.30 val., sekmadieniais – 11.30 val.

Rugsėjo 12 dieną Šiluvoje Vyskupai paskelbė Šiluvos deklaraciją apie būtinumą gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius. Vyskupai kviečia susipažinti su deklaracijos tekstu ir , kam yra priimtinos ten išdėstytos mintys, – deklaraciją pasirašyti elektroninėje svetainėje www.siluvosdeklaracija.lt.

Lapkričio 1–oji – Visų šventųjų iškilmė. Šv. Mišios tą dieną bus aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 10 ir 12 val. Skaruliuose šv. Mišios tą dieną bus aukojamos 14 val. Lapkričio 2–oji – mirusiųjų minėjimo (Vėlinių) diena. Šv. Mišios taip pat bus aukojamos sekmadienio tvarka. Po 12 val. šv. Mišių, prisimenant mirusiuosius, bažnyčioje bus einama procesija.

Bažnyčios priekyje yra padėti vokai, ant kurių galite užrašyti savo mirusių artimųjų vardus. Užrašytus vokus padėkite į prie altoriaus esančią pintinę. Visą Vėlinių oktavą – 8 dienas – bus meldžiamasi už šiuos mirusiuosius.

Bažnyčios gale prie knygų stalo galima įsigyti Bibliją, maldaknygių, rožinių, spalio mėnesio „Artumos“ žurnalą bei lapkričio mėnesio „Magnificat“ maldynėlį, Rožinio maldos knygelę, skirtą švęsti spalį kaip misijų mėnesį.

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos inf.

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: