Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) atkreipia dėmesį, kad atliekant visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrinimus, pasitaiko atvejų, kai leidimų-higienos pasų turėtojai yra pamiršę, jog jiems yra nustatytos leidimų-higienos pasų turėtojų pareigos, kurias privalu vykdyti.

Pagal nustatytas taisykles, leidimų-higienos pasų turėtojai turi informuoti NVSC tuomet, kai leidime-higienos pase pasikeičia įrašyti duomenys: fizinio asmens duomenys, adresas, kuriuo galima siųsti korespondenciją, juridinio asmens ar filialo pavadinimas, kodas, buveinės adresas. Apie šiuos pasikeitimus leidimą-higienos pasą turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir jų filialai privalo informuoti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo, o apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių sąlygų pasikeitimo.

Leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra išduotas leidimas-higienos pasas, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdami kreiptis į NVSC dėl naujo leidimo-higienos paso išdavimo.

Leidimų – higienos pasų turėtojai, nusprendę laikinai nevykdyti veiklos, turi pateikti prašymą NVSC dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo, o nusprendus veiklos nebevykdyti iš viso, būtina pateikti prašymą dėl leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimo.

NVSC specialistai taip pa primena, kad leidimus-higienos pasus turintiems fiziniams, juridiniams asmenims ir filialams draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis jų turimuose leidimuose-higienos pasuose nurodyta veikla.

Atkreipiame dėmesį, kad jei turite leidimą-higienos pasą, kuris suteikia teisę teikti paslaugas, leidimo-higienos paso originalas arba jo kopija turi būti pateiktas vartotojams matomoje vietoje. Skelbiamame leidimo-higienos paso originale ar jo kopijoje turi nesimatyti asmens kodo ir fizinio asmens adreso.

Primename, kad NVSC periodiškai bei pagal vartotojų skundus atlieka valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės patikrinimus  sveikatos priežiūros, ugdymo,  stacionarių socialinių paslaugų įstaigų, apgyvendinimo, grožio, soliariumų, sporto klubų, pirčių, saunų, baseinų ir kitas paslaugas teikiančiose įmonėse. Norint verstis šiomis veiklomis, būtina turėti  leidimą-higienos pasą, kuris liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Daugiau informacijos apie leidimo-higienos paso išdavimą rasite ČIA. 

 

 

NVSC info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: