Lietuvos policija kartu su 31 Europos valstybės teisėsaugos ir darbo institucijomis dalyvavo įgyvendinant EMPACT* tarptautinę bendrų veiksmų operaciją, nukreiptą prieš išnaudojimo darbe atvejus. Operacija vyko š. m. birželio 10-17 d., ją koordinavo Europolas.
 
Daugiausia dėmesio buvo skiriama prekybos žmonėmis nusikalstamumo sričiai, akcentuojant išnaudojimą darbui ar darbą vergiškomis sąlygomis. Daugiau nei 27 000 pareigūnų visoje Europoje atliko 11 360 patikrinimų, visų pirma atkreipdami dėmesį į ne Europos Sąjungos (ES) piliečių ir pabėgėlių išnaudojimą.  
 
Bendrų veiksmų savaitės metu buvo patikrinti 65 839 asmenys ir 22 958 transporto priemonės. Atlikus šiuos patikrinimus, nustatyti 57 įtariamieji, 21 asmuo sulaikytas dėl išnaudojimo darbe ir nustatyta bei apsaugota 261 auka. Operacijos metu pradėti 86 nauji tyrimai, siekiant nustatyti kitus įtariamuosius ir aukas, kurios galimai nukentėjo nuo prekybos žmonėmis visoje ES ir užsienyje.
 
Platus pramonės šakų patikrinimų spektras  
 
Šios bendros tarptautinės operacijos tikslas buvo kiekvienoje operacijoje dalyvaujančioje šalyje išanalizuoti aktualiausias ir labiausiai paplitusias darbo jėgos išnaudojimo formas. Nacionalinės ir regioninės policijos pajėgos, pasienio apsaugos pareigūnai, darbo institucijos suvienijo jėgas, siekdamos nustatyti ir apsaugoti išnaudojimo darbui aukas. Patikrinimai daugiausia buvo atliekami tuose sektoriuose, kurių darbuotojai yra labiau pažeidžiami: transportas, logistika, statyba, maisto perdirbimas, maisto pristatymo, grožio paslaugų teikimas, kasyba, žemės ūkis ir kt. Be to, kontrolė buvo vykdoma pagrindiniuose kilmės, tranzito ir paskirties šalių sienos kirtimo punktuose. Per bendrų veiksmų savaitę buvo patikrintas 70 661 dokumentas, nes prekybos žmonėmis organizatoriai dažnai naudojasi padirbtais dokumentais.  
 
Šiais metais ypatingas dėmesys taip pat buvo skiriamas Ukrainos karo krize besinaudojančių nusikaltėlių identifikavimui. Kadangi karo pabėgėliai yra ypač pažeidžiama grupė, Ukrainos valdžia glaudžiai bendradarbiavo su savo tarptautiniais partneriais, siekdama identifikuoti ir persekioti karo pabėgėlius išnaudojančius nusikaltėlius ir apsaugoti nukentėjusius asmenis.  
 
Operacijoje dalyvavusios valstybės narės:  
 
Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija  
 
Dalyvavusios trečiosios šalys:  
 
Albanija, Islandija, Moldova, Norvegija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Ukraina  
 
Lietuvoje.

 
Operacijoje dalyvavo 280 policijos pareigūnų, kuriems talkino Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriai, socialiniai darbuotojai, Lietuvos probacijos tarnybos, Užimtumo tarnybos bei savivaldybių Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrių darbuotojai.  
 
Buvo tikrinami grožio ir masažo salonai, privatūs ūkiai, įstaigos, teikiančios siuvimo, greito maisto paslaugas, geležinkelio ir autobusų stotys, logistikos įmonės, viešbučiai, lombardai, globos namai, metalo supirktuvės, automobilių servisai, statybvietės, medienos apdirbimo įmonės ir pan.  
 
Priemonės metu buvo patikrinti 1069 asmenys, 25 transporto priemonės, 205 ūkio subjektai, 187 dokumentai.
 
Buvo patikrinti 134 Lietuvoje dirbantys užsienio piliečiai. Tarp jų – 87 Ukrainos, 17 – Šri Lankos, 13 – Baltarusijos, 5 – Azerbaidžano, 4 – Sakartvelo, 3 – Tailando, po 1 – Kazachstano, Rusijos, Turkijos, Indonezijos ir Kirgizijos pilietį.  
 
Operacijos metu nustatyti 45 administraciniai pažeidimai, tarp kurių daugiausiai už komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimus, statinių projektų patikrinimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pažeidimus, vertimąsi prostitucija, atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis, nelegalų darbą.

--

*EMPACT – tai Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykė platforma. Ji grindžiama integruotu požiūriu į ES vidaus saugumą, apimančiu išorinių ES sienų kontrolės institucijų, policijos, muitinių ir teismų bendradarbiavimą, informacijos valdymo, inovacijų, mokymo, prevencijos ir ES vidaus saugumo išorinio aspekto veiksmus, įskaitant, kai aktualu, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę. Tai ES flagmanas daugiadalykiam teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, kovojant su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu.
 
Plačiau apie EMPACT: https://policija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nusikalstamu-veiklu-atskleidimas-irtyrimas/empac

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: