Rugsėjo 29-ąją vyksta trisdešimt pirmasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdis. 

Kviečiame susipažinti su darbotvarke ir  posėdį stebėti tiesiogiai.

D  A  R  B  O  T  V  A  R  K  Ė: 

 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-121 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo. 
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto įvykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. 
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo. 
 1. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo. 
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 
 1. Dėl garantijos suteikimo. 
 1. Dėl garantijos suteikimo. 
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1TS-212 „Dėl Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo, asmenų prašymų dėl priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 
 1. Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2022-2023 mokslo metams patvirtinimo. 
 1. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. 
 1. Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2022-2023 mokslo metais patvirtinimo. 
 1. Dėl vidutinių kietojo ar kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo. 
 1. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo. 
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 1TS-202 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo Nr. 1TS-268 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo. 
 1. Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties įstatų patvirtinimo. 
 1. Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų nemedicininių paslaugų kainyno patvirtinimo. 
 1. Dėl Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo. 
 1. Dėl prašymo teikimo herbo etalono ir (ar) heraldinio projekto kūrimo Jonavos rajono Ruklos miesteliui. 
 1. Dėl pritarimo vykdomam projektui ir savivaldybės indėlio užtikrinimo. 
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. 1TS-150 „Dėl specialiojo daugiabučių namų rėmimo fondo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. 
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų. 
 1. Dėl pavadinimo suteikimo Jonavos r. sav., Ruklos sen., Ruklos kaimo gatvei. 
 1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos energetika“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo. 
 1. Dėl akcinės bendrovės „Achema“ perskaičiuotos šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo. 
 1. Dėl Jonavos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo. 
 1. Dėl Azartinių lošimų vietos poveikio kriterijų nustatymo ir prašymų išduoti sutikimus azartinių lošimų veiklai ar jos pratęsimui nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 
 1. Dėl 2009 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimo Nr. 1TS-334 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios. 
 1. Dėl turto perdavimo Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklai. 
 1. Dėl turto perdavimo Jonavos sporto centrui. 
 1. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. 
 1. Dėl užmokesčio dydžio už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje teikiamas paslaugas patvirtinimo.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: