Tvenkinių ir patvenktų ežerų užtvankų bei hidroelektrinių savininkai, valdytojai ir naudotojai nuo 2024 m. sausio 1 d. privalės įrengti žuvų pralaidas ir vykdyti jų stebėseną. Taip pat jie turės užtikrinti, kad tvenkiniai ar patvenkti ežerai būtų eksploatuojami tokiu režimu, kuris nedarys neigiamo poveikio šių vandens telkinių ir jų aplinkinių teritorijų ekosistemoms.

Šiuos pakeitimus numato aplinkos ministro Simono Gentvilo patvirtintas naujos redakcijos Tvenkinių ir patvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas. Taip įgyvendinamos 2022 m. birželio 30 d. priimtos naujos Vandens įstatymo nuostatos, kurios įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d.

Aprašas nustato reikalavimus tvenkinių ir patvenktų ežerų užtvankų, hidroelektrinių savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl tvenkinių ar patvenktų ežerų ir jų hidrotechninių statinių naudojimo, darbo režimo ir priežiūros sąlygų, tvenkinio ar patvenkto ežero vandens naudojimo apskaitos.

Svarbiausias pokytis – nustatyta pareiga hidrotechninių statinių savininkams ar valdytojams įrengti žuvų pralaidas pagal Vandens įstatyme nustatytus kriterijus ir vykdyti jų stebėseną pagal vieningą žuvų pralaidos efektyvumo vertinimo metodiką. Tai leis užtikrinti tinkamas žuvų migracijos sąlygas visus metus, sudarys palankias sąlygas paviršinių vandens telkinių būklei gerėti.

Tvenkiniai ar patvenkti ežerai turės būti naudojami vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintomis taisyklėmis, atitinkančiomis aprašo reikalavimus. Pagal juos, nuotėkio reguliavimas ir vandens lygio svyravimai tvenkinyje arba patvenktame ežere neturi daryti neigiamo poveikio tvenkinio ar patvenkto ežero ir aplinkinių teritorijų ekosistemoms ir užtikrinti gerą vandens telkinio būklę.

Taip pat pakeista tvenkinio ar patvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių rengimo, derinimo, keitimo ir naikinimo tvarka. Nustatoma detali taisyklių rengimo ir derinimo procedūra, taisyklių keitimo atvejai, terminai, patikslinama pavyzdinė taisyklių forma, nustatomi papildomi reikalavimai taisyklių turiniui.

Tvenkinių ar patvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos iki 2024 m. sausio 1 d.  ir neatitinkančios apraše nustatytų reikalavimų, turės būti pakeistos per 12 mėnesių nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

Apraše nustatyta ir dėl nepalankių klimatinių sąlygų, netinkamai veikiančių arba neveikiančių hidrotechninių statinių sunykusio tvenkinio ar panaikinto tvenkinio pripažinimo nepaviršiniu vandens telkiniu tvarka.

 

 

 

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: