Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“  pagrindinė veikla yra  šilumos ir karšto vandens gamyba ir tiekimas, aprūpinant vartotojus centralizuotai tiekiama šiluma, karštu vandeniu, tiekiamos šilumos energijos kokybės užtikrinimas pagal galiojančius norminius dokumentus ir jo tiekimo nepertraukiamumas, energetikos įrenginių plėtimas ir modernizacija, saugus jų eksploatavimas.


Į savo komandą kviečiame prisijungti EKONOMISTĄ-Ę !


Darbo pobūdis:
⦁    atlikti Įmonės vykdomos veiklos ekonominių rodiklių bei produktų ir teikiamų paslaugų kainų skaičiavimus, analizuoti apskaičiuotus rodiklius, teikti pasiūlymus vadovybei ekonominiais bei kainų klausimais;
⦁    rengti metinius planus, biudžetus, kontroliuoti jų vykdymą;
⦁    teisės aktų nustatytais terminais rengti su Įmonės veikla susijusias ataskaitas ir teikti jas veiklą reguliuojančioms institucijoms;
⦁    koordinuoti Įmonės vykdomus projektus, finansuojamus ES SF ir kitų fondų lėšomis.
Ko iš Jūsų tikimės?
⦁    Turite išsilavinimą ekonomikos ar finansų srityje; 
⦁    Turite ne mažesnę nei 1 metų ekonomisto darbo patirtį;
⦁    puikių MS Excel, projektų finansinės analizės įgūdžių;
⦁    Mokėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
⦁    Loginis, analitinis mąstymas, tikslo siekimas;
⦁    Iniciatyvumas, savarankiškumas, atsakingumas, kruopštumas, tikslumas;
⦁    Darbo patirtis energetikos srityje – privalumas.
Kartu su galimybe savirealizacijai profesinėje veikloje Bendrovė siūlo:
⦁    Draugišką darbo atmosferą bei profesionalius kolegas;
⦁    Visas darbui reikalingas priemones;
⦁    Tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Mėnesinis atlyginimas: nuo 1448 Eur iki 2411 Eur prieš mokesčius. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos darbo patirties, žinių ir kompetencijos. 


Darbo vieta: Jonava


Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteirauti: 8 620 42572, info@jonavosst.lt 


Dėkojame visiems susidomėjusiems. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Atsiliepdami į karjeros skelbimą ir pateikdami savo CV, Jūs patikite UAB „Jonavos šilumos tinklai“ savo asmens duomenis. Išsamią informaciją apie mūsų vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt., galite susipažinti https://www.jonavosst.lt/administracine-informacija/karjera.

Taip pat skaitykite: