Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) nuolat primena verslininkams apie reikalavimus teikti vartotojams informaciją. Už šių reikalavimų nesilaikymą numatytos baudos. VVTAT įvertino UAB „Kesko Senukai Digital“ skelbiamą informaciją vartotojams apie parduodamas prekes ir jų kainas. Taip pat VVTAT įvertino vartotojų nusiskundimus dėl UAB „Topo grupė“ neteikiamų atsakymų į vartotojų pretenzijas. Už nustatytus pažeidimus VVTAT bendrovėms skyrė baudas.

 

Atsižvelgusi į gautus vartotojų skundus, VVTAT atliko tyrimą dėl UAB „Kesko Senukai Digital“ elektroninėse parduotuvėse www.senukai.lt bei www.1a.lt teikiamos informacijos apie prekių kainos sumažinimą bei informacijos pateikimą apie parduodamas prekes valstybine kalba. VVTAT anksčiau yra skelbusi apie reikalavimus informacijai apie kainų sumažinimą. Bendrovėms rekomendacijos teiktos ir individualiai. Apie tam tikras reikalavimų išimtis vyko diskusijos su pardavėjais, kreiptasi dėl išaiškinimo ir į Europos Komisiją. Gautu atsakymu VVTAT dalinosi su verslininkais, teikdama rekomendacijas laikytis reikalavimų. Dėl nustatytų pažeidimų VVTAT jau buvo priėmusi sprendimą ir dėl kitos bendrovės.

 

UAB „Kesko Senukai Digital“ parduodamų atsitiktine tvarka pasirinktų prekių kainų stebėseną VVTAT atliko šių metų liepos mėnesį. Stebėsenai buvo naudojami informacinių technologijų įrankiai. Tyrimo metu nustatyti pažeidimai, susiję su pardavėjo pareiga suteikti pirkėjui informaciją apie kainų sumažinimą, nurodant ir ankstesnę mažiausią kainą, taikytą per  30 dienų laikotarpį. Taip pat šioje byloje VVTAT vertino ir tai, kaip bendrovė laikosi reikalavimo suteikti vartotojui informaciją apie prekę valstybine kalba.

 

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytus pažeidimus, VVTAT už Civilinio kodekso 6.353 straipsnio 8 dalyje, 6.2288 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų nesilaikymą UAB „Kesko Senukai Digital“ skyrė 2200 eurų baudą.  

 

Dėl UAB „Topo grupė“ VVTAT pradėjo tyrimą gavusi vartotojų nusiskundimus dėl bendrovės neteikiamų atsakymų į pateiktas pretenzijas. Nors VVTAT ne kartą priminė bendrovei teisės aktuose įtvirtintas nuostatas, susijusias su atsakymų į vartotojų rašytines pretenzijas teikimu, buvo nustatyta, kad UAB „Topo grupė“ pažeidė Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus reikalavimus. Už nustatytus pažeidimus VVTAT UAB „Topo grupė“ skyrė 700 eurų baudą.

 

VVTAT primena, jog pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, atsakyme turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti vartojimo ginčą.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Taip pat primename, kad įsigaliojęs VVTAT nutarimas (taip pat ir nutarimas dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teismo tvarka) yra vykdomasis dokumentas. Jeigu šis VVTAT nutarimas neįvykdomas, jis gali būti vykdomas priverstinai (antstolio pagalba) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvark

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: