Ir šiais metais, išnagrinėjusi situaciją darbo rinkoje, Užimtumo tarnyba parengė Lietuvos Respublikoje trūkstamų profesijų sąrašo projektą 2024 metams.

„Jei užsieniečio profesija įtraukta į šį sąrašą, jis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti ir dėl jo darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams Užimtumo tarnyba neturi priimti sprendimo“, – pabrėžė Tarnybos trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo koordinatorė Ernesta Varnaitė.

Ji primena, kad profesija, įtraukta į sąrašą, turi atitikti šiuos kriterijus:

  • registruota profesijos darbo jėgos paklausa pramonės, statybos ir žemės ūkio sektoriuose per metus viršija darbo pasiūlą ne mažiau kaip 2 kartus, paslaugų sektoriuje – ne mažiau kaip 5 kartus;
  • registruotos laisvos darbo vietos pagal profesiją sudaro ne mažiau kaip 5 proc. nuo dirbančiųjų pagal tą profesiją skaičiaus, remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodros“) duomenimis.

Per 5 darbo dienas nuo sąrašo projekto paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto tinklapyje (t. y. iki lapkričio 16 d. pabaigos) darbdaviai, darbdavių asocijuotos struktūros, profesinės sąjungos ar kitos darbuotojus atstovaujančios organizacijos, savivaldybės, užsienio investicijų plėtros agentūros turi teisę pateikti motyvuotą bei pagrįstą informaciją Tarnybai apie prognozuojamą profesijos paklausos augimą, apie investicijas bei naujų darbo vietų kūrimą per artimiausius metus ir siūlyti įtraukti papildomas profesijas.

Siūlymus galite pateikti, užpildydami šią formą ir siųsdami el. pašto adresu: info@uzt.lt ir ernesta.varnaite@uzt.lt.

Užimtumo tarnyba, įvertinusi gautą motyvuotą bei pagrįstą informaciją ir patikrinusi, ar siūlomos profesijos atitinka nurodytus kriterijus, priims galutinį sprendimą dėl profesijos įtraukimo į „Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2024 metams“.

Atkreipiame dėmesį, kad Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas tvirtinamas vieneriems kalendoriniams metams ir gali būti patikslintas vieną kartą per metus.

Su Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2024 metams projektu galima susipažinti čia.

Užimtumo tarnybos info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: