Šią savaitę vykusiame REACH komitete* Valstybės narės balsavo dėl tikslingai į produktus pridedamų sintetinių polimerų mikrodalelių (SPM) draudimo. Kvalifikuota balsų dauguma šiam draudimui buvo pritarta.

Siūlomas apribojimas yra viena iš taršos mikroplastikais mažinimo priemonių, nurodytų Europinėje plastikų žiedinės ekonomikos strategijoje, kuri prisidės prie ES veiksmų plane „Siekiant nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos“ nurodyto tikslo – iki 2030 m. 30 proc. sumažinti į aplinką patenkančio mikroplastiko kiekį.

Draudimą galima rasti Komiteto procedūrų registre.

Šį Europos Komisijos pasiūlymą turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Greitu metu Komisijos reglamentui bus pradėta taikyti tikrinimo procedūra, kuri trunka apie 3 mėnesius. Šis teisės aktas įsigalios 20 dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos leidinyje. Jis privalės būti taikomas tiesiogiai visose ES valstybėse narėse, įskaitant Lietuvą.

*REACH komitetas – komitetas, įsteigtas pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH reglamentas).

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: