Nuo antradienio, gegužės 2 d., keičiasi valstybinės žemės laikino naudojimo žemės ūkio veiklai vykdyti tvarka (neteko galios Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymas „Dėl Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Asmenims, turintiems leidimus laikinai naudotis valstybinės žemės plotais (didesniais nei 10 arų), bus pasiūlyta pereiti prie kitų žemės naudojimo santykių – sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartis (maksimalus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos terminas – 25 metai).

Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis sudaroma, kai žemės sklypas yra suprojektuotas NŽT organizuotame žemės reformos žemėtvarkos projekte ar jam prilyginamame žemės sklypo plane (toliau – Projektas), paženklintas vietovėje (atlikti kadastriniai matavimai) ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Šie darbai vykdomi nuomininkų (asmenų) lėšomis.

Asmenų, turinčių leidimus laikinai naudotis valstybine žeme, informavimas:

iki šių metų liepos 15 d. NŽT asmeniškai (registruotais laiškais) informuos piliečius, kuriems išduoti leidimai miestuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse (išskyrus miestelius), kad nuo 2023 m. gruodžio 31 d. miestuose, o nuo 2024 m. gruodžio 31 d. kaimo gyvenamosiose vietovėse jie nebegalės naudotis suteiktais naudotis valstybinės žemės plotais, nes išduoti leidimai po šios datos nebus pratęsiami. Kaimo gyvenamosiose vietovėse asmenys galės dalyvauti Projektuose ir teikti prašymus žemės nuomos sutartims sudaryti.

Asmenys, laikinai naudojantys valstybinę žemę kaimiškosiose teritorijose, tačiau nėra pateikę prašymų išnuomoti šiuos žemės sklypus, ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki teritorijų Projektams rengti patvirtinimo, raštu (registruotais laiškais) bus informuoti apie planuojamą patvirtinti teritoriją Projektams rengti. Jiems bus pasiūlyta ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šių pranešimų išsiuntimo dienos pateikti NŽT teritoriniam skyriui prašymus išnuomoti naudojamus valstybinės žemės sklypus.

Be tiesioginio asmenų informavimo, informacija apie Projektų rengimo pradžią konkrečioje kadastro vietovėje taip pat nuolat bus skelbiama NŽT interneto svetainėje (nzt.lt) ir NŽT teritorinių skyrių skelbimų lentose. 

Kviečiame ir raginame asmenis sekti informaciją, aktyviai dalyvauti Projektuose, teikti prašymus dėl nuomos sutarčių ir sklandžiai pereiti prie patogaus ir tvaraus ilgalaikio valstybinės žemės naudojimo.

Nacionalinės žemės tarnybos informacija

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: