Vartotojas VERT pateiktame prašyme nurodė, kad pateikė paraišką AB "Energijos skirstymo operatorius" dėl jam priklausančio objekto prijungimo prie elektros tinklo. Po paraiškos pateikimo operatorius parengė prijungimo sutartį, apskaičiavo prijungimo darbų kainą ir 2020 m. balandžio mėn. pateikė vartotojui sąskaitą, kurią vartotojas apmokėjo. Vartotojas nurodė, kad prijungimo darbus bendrovė atliko 2020 m. liepos mėn., o apskaitos prietaisas buvo įrengtas vėliau. 

2020 m. gruodžio 3 d. vartotojas iš operatoriaus gavo sąskaitą su nurodyta nauja mokėtina suma bei paaiškinimu, kad nepriemoka susidarė, nes buvo patikslinta paslaugos teikimo kaina, taip pat padidėjusią kainą lėmė patikslintas atstumas bei įvykusi skaičiavimo klaida. Dėl naujų vartotojų programos sisteminės klaidos pirminė vartotojo sutartis buvo sudaryta klaidingai. Atlikus prijungimo darbus visi duomenys buvo suvesti į sistemą ir automatiškai perskaičiuota prijungimo įmoka. Nors prijungimo atstumas nepadidėjo, prijungimo įmoka pasikeitė tik dėl įsivėlusios sisteminės klaidos.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad operatorius suklydo skaičiuodama preliminarią prijungimo įmoką. Šią įmoką tikslinti ir perskaičiuoti operatorius galėjo sutarties galiojimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju prijungimo darbai numatyti prijungimo sutartyje buvo atlikti  2020 m. rugpjūčio mėn., o apskaitos prietaisą operatorius įrengė 2020 m. spalio 8 d., laikytina, kad tiek prijungimo paslaugos užbaigimo metu, tiek apskaitos prietaiso įrengimo metu operatorius laikė, kad vartotojas už suteiktą prijungimo paslaugą yra pilnai atsiskaitęs, todėl nei Sutartyje, nei kituose teisės aktuose nesant teisinio pagrindo atlikti preliminarios prijungimo įmokos perskaičiavimus ir tikslinimus jau po prijungimo darbų užbaigimo, operatoriaus atliktas perskaičiavimas negali būti laikomas pagrįstu.

VERT inf. 

Taip pat skaitykite: