Nuo ateinančių metų pradžios Valstybinėje darbo inspekcijoje (VDI) žinių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais tikrinimo paslauga taps nuotolinė. Siekiama DSS žinių tikrinimo paslaugą darbdaviams, darbdavio įgaliotiems asmenims, vykdantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams padaryti patogesnę. VDI diegia virtualią DSS žinių tikrinimo sistemą (VASIS), kurios tikslas – suteikti galimybę iš namų ar darbo vietos laikyti DSS žinių tikrinimo testą, užtikrinant sukčiavimo ir neleistinos išorinės pagalbos priemonių naudojimo prevenciją.

Registracija, norint pasitikrinti DSS žinias, bus vykdoma, kaip ir iki šiol, per VDI elektroninių paslaugų darbdaviams  sistemą (EPDS). VDI svetainės skiltyje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“bus pateikta išsami informacija apie virtualų DSS žinių tikrinimą: prisijungimo instrukcija, taisyklės, kompiuterinės įrangos reikalavimai (privaloma vaizdo kamera, mikrofonas ir kt.). DSS žinių tikrinimas vyks darbo dienomis ir darbo valandomis, kad, prireikus, būtų suteikta konsultacija, kaip prisijungti, norint laikyti testą.

Virtualaus žinių tikrinimo metu, naudojant technines sąžiningumo priemones, fiksuojama asmens elgsena: testą laikančio asmens atvaizdas, aplinkos vaizdas, pateikto asmens dokumento kopija ir per mikrofoną įrašomas garsas. Atlikus testą arba pasibaigus nustatytam žinių tikrinimo laikui, sistema patvirtina testo užbaigimą ir pateikia preliminarų jo įvertinimą. Po duomenų apdorojimo, kuris apima testo rezultatų bei techninių sąžiningumo priemonių duomenų analizę ir trunka apie 2 val., į asmens EPDS paskyrą perduodamas rezultatas ir elektroninis DSS pažymėjimas.

VASIS užfiksuotus duomenis gali peržiūrėti VDI atsakingas darbuotojas ir pakeisti automatinio įvertinimo rezultatą, jeigu nustatytų netinkamą testą laikiusio asmens elgesį testo atlikimo metu – bandymus gauti informaciją arba kitaip pažeistas taisykles.

Pasitikrinti DSS žinias bus galima ir darbdaviams užsieniečiams anglų arba rusų kalbomis.  Kaip ir iki šiol, užsieniečiams, neturintiems galimybės prisijungti per el. valdžios vartus, gavus jų prašymą, elektroniniu paštu bus išsiųsta prisijungimo nuoroda prie virtualios žinių tikrinimo sistemos.

Šiais metais DSS žinių tikrinimo paslauga VDI teritoriniuose skyriuose vyks iki gruodžio 20 dienos. Primename, kad kiekvienais metais gruodžio 21–sausio 5 dienomis DSS žinių tikrinimo paslauga nevykdoma, ne išimtis ir šiemet. Informacija apie nuotolinio žinių tikrinimo registracijos pradžią bus paskelbta VDI svetainėje, skiltyje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“.

Primename, kad DSS žinių tikrinimo paslauga VDI – nemokama.

VDI info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: