Darbo ginčų komisijose, veikiančiose prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių ir nagrinėjančiose individualius ginčus tarp darbdavių ir darbuotojų, daugiau nei penktadaliu išaugo darbo ginčų sprendimais patvirtintų taikos sutarčių.

Apskritai apie 20 proc. darbo ginčų baigiasi taikos sutarties tarp ginčo šalių sudarymu, kai ginčo šalys abipusių nuolaidų būdu sudaro rašytinę taikos sutartį ir darbo ginčų komisija ją patvirtina sprendimu, o kartu su kitais teigiamais darbo bylų baigties rezultatais, t. y. kai ieškovas iki komisijos posėdžio arba posėdžio metu atsisako visų pateiktų reikalavimų, taigi ginčas tarp darbdavio ir darbuotojo išsisprendžia iki pirmojo posėdžio ir darbo ginčų komisijos nenagrinėja pateiktų prašymų arba nutraukia jau pradėtas bylas, tokie sprendimai sudaro apie 35 proc.

VDI darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė informuoja, kad darbo ginčo šalių sutaikymas, patvirtinant ginčo šalių sudarytą taikos sutartį, yra prioritetinis darbo ginčų komisijos tikslas, tokiu būdu ginčo šalims išvengiant ilgai trunkančio ir brangaus bylinėjimosi teisme.

Skyriaus vedėja I. Janukevičienė taip pat informuoja, kad pasitaiko atvejų, kai ginčo šalis piktybiškai nevykdo darbo ginčų komisijos sprendimu patvirtintos taikos sutarties sąlygų, ir pabrėžia, kad darbo ginčų komisijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, įgyvendinamas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, taigi taikos sutarties nevykdymo atveju ginčo šalis turi teisę su įsiteisėjusiu darbo ginčų komisijos sprendimu, kuriuo buvo patvirtinta ginčo šalių sudaryta taikos sutartis, kreiptis į antstolį dėl priverstinio taikos sutarties įvykdymo.

Anot skyriaus vedėjos, taip pat svarbu akcentuoti, kad darbdaviui, nevykdančiam darbo ginčų komisijos sprendimu patvirtintos taikos sutarties, gali grėsti bauda – Darbo kodekso 232 str. 1 d. numato, kad kai darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos sprendimo, darbuotojo prašymu darbo ginčų komisija priima sprendimą skirti darbdaviui iki 500 eurų baudą už kiekvieną praleistą savaitę nuo sprendimo priėmimo dienos iki įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip už šešis mėnesius.

Pabrėžtina, kad bauda priteisiama darbuotojo naudai, o darbo ginčų komisijos sprendimas dėl baudos darbdaviui skyrimo taip pat yra vykdomasis dokumentas, taigi nevykdymo atveju taip pat gali būti pateiktas antstoliui dėl priverstinio įvykdymo.

VDI info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: