Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kreipiasi į keleivinių liftų, pagamintų iki 1998 metų, savininkus su prašymu atkreipti dėmesį į jiems priklausančių liftų saugos situaciją.

 Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenimis, 2024 m. sausio mėn. pradžioje Lietuvoje buvo tinkami naudoti 8 032 keleiviniai liftai, iš kurių 3 393 liftai (42 proc.) yra naudojami 25 metus ir ilgiau.

 Liftų priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-401, nurodyta, kad „pasibaigus lifto gamintojo ar įrengėjo nustatytam lifto naudojimo laikui, o jeigu jis nenustatytas, po 25 metų nuo pirmosios lifto naudojimo dienos lifto savininkas turi sudaryti sutartį su akredituotąja potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga dėl lifto keliamų pavojų nustatymo ir rizikos vertinimo pagal Lietuvos standartą LST EN 81-80 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Naudojami liftai. 80 dalis. Naudojamų keleivinių ir krovininių-keleivinių liftų saugos gerinimo taisyklės“. 

 Lietuvoje veikiančių akredituotųjų įstaigų duomenimis iki š. m. pradžios tik 810 (24 proc.) senų liftų buvo atliktas Liftų taisyklėse numatytas lifto keliamų pavojų nustatymas ir rizikos vertinimas. Šio vertinimo metu patikrinami svarbiausi lifto saugos įtaisai ir mazgai bei pateikiama ekspertų išvada dėl lifto saugai gerinti būtinųjų priemonių ir šių priemonių įgyvendinimo terminų pagal standarte LST EN 81-80 nurodytus prioriteto lygius: nedelsiant (liftas pripažįstamas netinkamu naudoti), jei prioriteto lygis yra ypatingas; iki 5 metų – aukštas; iki 10 metų – vidutinis ir žemas.  

 VDI atkreipia dėmesį, kad daugiabučio gyvenamojo namo liftas yra bendro naudojimo objektas, nuosavybės teise priklausantis bendraturčiams, t. y. visiems to namo butų savininkams, kurie bendru sutarimu sprendžia lifto priežiūros klausimus.

 Kviečiame daugiabučių namų gyventojus, kurie naudojasi „senais“ liftais, dėl lifto keliamų pavojų nustatymo ir rizikos vertinimo kreiptis į fizinius ar juridinius asmenis, vykdančius lifto savininko pareigas, nustatytas Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme ir Liftų taisyklėse, t. y. į bendrijos pirmininką arba bendrijos valdybos pirmininką, jei įsteigta butų ir kitų patalpų savininkų bendrija; jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotą asmenį, jei sudaryta jungtinės veiklos sutartis; butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių, jei neįsteigta (likviduota) butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba nesudaryta (nutraukta) jungtinės veiklos sutartis.

 Anksčiau išvardyti asmenys turėtų kreiptis į akredituotąsias įstaigas ir sudaryti sutartis dėl lifto keliamų pavojų nustatymo ir rizikos vertinimo atlikimo. Akredituotųjų įstaigų ekspertams pateikus išvadas dėl būtinųjų priemonių lifto saugai gerinti ir šių priemonių įgyvendinimo terminų pagal standarte LST EN 81-80 nurodytus prioriteto lygius nustatymo, gyventojai galės priimti sprendimus dėl tolesnio lifto naudojimo arba nenaudojimo.

VDI inf.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: