Nuo 2022 m. gruodžio 1 d. pradėjus viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnyba likvidavimo procedūrą, Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija atidžiai stebi šalies potencialiai pavojingų įrenginių (PPĮ) techninės būklės tikrinimus. Kadangi šios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo akredituotosios įstaigos prižiūrimų PPĮ skaičius yra vienas didžiausių, palyginti su kitomis akredituotosiomis įstaigomis, akivaizdu, kad likvidavimo procesas gali užtrukti. Todėl svarbu užtikrinti, kad įmonės ir fiziniai asmenys (PPĮ savininkai), nutraukę sutartį su Technikos priežiūros tarnyba, nedelsdami pasirinktų kitą akredituotąją įstaigą ir sudarytų su ja sutartį dėl savo PPĮ techninės būklės tikrinimo, nelaukdami numatytos datos, kada reikės pagal grafiką atlikti numatytą periodinį PPĮ patikrinimą.
PPĮ priežiūros tikslas – užtikrinti, kad šie įrenginiai būtų saugūs naudoti ir nekeltų grėsmės žmonėms, turtui bei aplinkai. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. PPĮ techninės būklės tikrinimus atlieka akredituotosios kontrolės įstaigos, kurias šiai veiklai akredituoja Nacionalinis akreditacijos biuras. Šių akredituotųjų įstaigų sąrašas yra pateiktas Valstybinės darbo inspekcijos tinklapyje.
PPĮ registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, kurio valdytojas ir tvarkytojas yra Valstybinė darbo inspekcija. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre 2022 m. gruodžio 31 d. užregistruoti 47 965 įrenginiai, tarp jų:

 • 74 variklinės pavaros pramoginiai įrenginiai;
 • 543 degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai;
 • 365 eskalatoriai ir judamieji takai;
 • 985 garo ir vandens šildymo katilai;
 • 6 504 variklinės pavaros keltuvai žmonėms ir kroviniams kelti;
 • 9 764 kėlimo įrenginiai;
 • 10 964 liftai;
 • 39 lynų keliai;
 • 12 299 slėginiai indai;
 • 4 733 beslėgės pavojingų medžiagų talpyklos;
 • 1 693 pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai ir garotiekiai.

 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, dar kartą primename PPĮ savininkams, kad Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 12 str. 2 dalies 1 punkte yra įtvirtinta PPĮ savininkų pareiga sudaryti sutartis su akredituotosiomis įstaigomis.

VDI info.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: