Pastaruoju metu sparčiai kylant elektros kainoms, pastebimas susidomėjimas alternatyviais energijos šaltiniais. Pagal Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos pateiktus duomenis, 2021 m. Lietuvoje veikiančios vėjo elektrinės pagamino 1,36 TWh (1356 GWh) elektros energijos, tai yra 11,5 % galutinio šalies elektros energijos suvartojimo. Lietuvai siekiant iki 2050 metų 100 proc. šaliai reikalingos elektros energijos gaminti iš atsinaujinančių išteklių, ateityje vėjo elektrinių kiekis turėtų augti.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos primena, kad 2022 m. liepos 8 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimams (50 straipsnis), gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos nustatomos objektams, kuriuose vykdoma gamybinė veikla, susijusi su prekių ir gaminių (vartojimo prekių, tarpinių produktų arba gamybos priemonių) gamyba, išskyrus branduolinės energetikos objektus ir vėjo elektrines. Nebelikus reikalavimo aplink vėjo elektrines nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribas, vėjo elektrinių įrengimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. Pažymime, kad planuojant statyti vėjo elektrines, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas neatliekamas.

Atkreipiame dėmesį, kad vėjo elektrinių keliamas triukšmo lygis neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių, o infragarsas ir žemas dažnis – Lietuvos higienos normoje HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninėse patalpose“ nustatytų ribinių dydžių.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: