Kone prieš pusmetį kilo nesutarimai tarp dviejų verslininkų - Remigijaus Osausko ir Dariaus Ulkštino, kurie yra ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai, išrinkti pagal komiteto ,,Mūsų Jonava” sąrašą. Nesutarus dėl jų įkurto verslo ateities, į kivirčą įsitraukė D. Ulkštino sutuoktinė, Ukmergės rajono Siesikų gimnazijos direktorė Jolanta Ulkštinienė, kuri komiteto Facebook profilyje viešai pakomentavo politiko R. Osausko galimai nederamą elgesį. Šių asmenų kivirčas pasiekė ir Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Ukmergės r. savivaldybę ir Jonavos etikos komisiją. Pastaroji balandžio 11 d. vykusiame posėdyje svarstė J. Ulkštinienės skundą dėl politiko Remigijaus Osausko. 

,,Per keturias kadencijas, kai dirbu tarybos nariu, Etikos komisija mane svarsto antrą kartą. Pirmuoju atveju Etikos komisijos sprendimą teko užginčyti teisme, kuris pripažino, kad buvau neteisingai įvertintas ir esu teisus. Šiuo atveju etikos komisijai buvo apskųstas mano elgesys dėl to, kad ministerijos paprašiau įvertinti J. Ulkštinienės elgesį socialiniuose tinkluose. Tikrai neprašiau kažkokių veiksmų imtis prieš ją, tik įvertinti jos elgesį. Čia greičiausiai yra atsakomasis veiksmas, nes aš neva ją apskundžiau jos tiesioginiams vadovams”, - prieš etikos komisijos posėdį kalbėjo R. Osauskas.  

Remigijus Osauskas kartu su J. Ulkštinienės sutuoktiniu Dariumi Ulkštinu yra įkūrę bendrą verslą, dėl kurio ir prasidėjo nesutarimai, kai R. Osauskas nusprendė iš jo pasitraukti.  

,,Darius Ulkštinas yra mūsų bendro politinio komiteto ,,Mūsų Jonava” narys. Abu su šiuo sąrašu esame išrinkti į tarybą. Politinė veikla vykdoma, nesutarimų kol kas nėra. Bet kartu esame įkūrę verslą, kuriame vyksta tam tikri procesai. Metų pabaigoje buvo sprendimas man pasitraukti iš įmonės, kadangi mes esam dviese akcininkai. Po naujų metų situacija pasikeitė, tada pasitraukti panoro Darius, o šiai dienai, aš įvardinčiau, vyksta normalūs procesai. Kiekvienas jaučiamės įdėję į įmonę ne tiktai savo jėgų ir idėjų. Tai yra 7 metų bendras darbas ir natūralu, kad vyksta derybos dėl kainos, dėl įmonės akcijų pardavimo. Ir tai yra mūsų 2 žmonių, fizinių asmenų reikalas. Nesinorėtų, kad vyktų procesai, kurie visai nesusiję, įtraukti šeimos narių nevertėtų - yra sakoma, kaip mes susitarsim, taip ir bus”, - pasakoja R. Osauskas.    

Prašo viską paneigti ir atsiprašyti 

Anot R. Osausko, atrodo keista, kad J. Ulkštinienė, nesulaukusi ministerijos išvadų, skundžia jį etikos komisijai, kad ji buvo apšmeižta tiesioginiams vadovams bei reikalauja atsiprašyti. 

,,Ji teigia, kad aš rašydamas raštą jos tiesioginiams vadovams, ministerijai ir prašydamas įvertinti jos elgesį socialiniuose tinkluose, apšmeižiau ją. Dabar prašo viską paneigti ir atsiprašyti. Tai tokia yra skundo turinio esmė. Kadangi aš esu etikos Komisijos narys, ir kadangi klausimas yra susijęs su mano asmeniu, man tenka nusišalinti ir aš nedalyvauju posėdyje. O kokį sprendimą priims kolegos, tokį priims.  

Tik aišku, galbūt keistai atrodo, kada dar mano prašymas ministerijai nėra išnagrinėtas, nėra atsakymo, o pareiškėja skundžia ir prašo, kad aš paneigčiau. Pirmas raštas dar neišnagrinėtas, nėra atsakymo, o antruoju jau yra teigiama, kad tai yra šmeižtas”, - dar balandžio 11-ąją komentavo R. Osauskas.  

Mūsų žiniomis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija R. Osausko prašymą perleido nagrinėti Ukmergės r. savivaldybei.   

,,Bėkit nuo jo kuo toliau” 

J. Ulkštinienė kreipėsi į Etikos komisiją, prašydama ištirti R. Osausko elgesį ir įvertinti, ar jis nepažeidė LR valstybės politikų elgesio kodekso principų. Balandžio 15-ąją J. Ulkštinienė išsamiau paaiškina savo skundo esmę.  

,,Šokiruota eilinio R. Osausko išpuolio prieš sutuoktinį ciniškumo ir sutrikusios vyro sveikatos, 2024 m. kovo 1 d. 15.15 val. kaip jo ilgametė rinkėja, viešame fb ,,Mūsų Jonava“ profilyje parašiau komentarą po jo foto  ,,Bėkit nuo jo kuo toliau. Tauta turi žinoti savo ,,herojus“. Dėl šios frazės R. Osauskas, kaip Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, apskundė mane LR švietimo ir mokslo ministerijai, teigdamas, kad aš ,,darbo metu viešai paskelbiau tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri žemina jo garbę ir orumą; atkreipė dėmesį, kad aš, atlikdama tarnybines funkcijas, sprendžiau klausimus susijusius su savo privačiais interesais ir t.t. Skundą dėl komentaro po Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario R. Osausko nuotrauka laikau nepagrįstu, šmeižiančiu ir cinišku, griaunančiu mano reputaciją, bandymu pakenkti ir užtildyti. Turėdamas galimybę pasitikrinti, ar komentaras rašytas darbo metu, tarybos narys Osauskas, pateikė valstybinėms institucijoms melagingą informaciją. Mano darbo grafikas viešai skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje. 2024 m. kovo 1 d. (penktadienį) aš dirbau: 7.00-14.30 val. Komentaras rašytas 15.15 val. Ši informacija, kaip profilio administratoriui, jam prieinama, kaip ir Dariui, kurį jis nesėkmingai  bandė ,,išmesti“ iš psl. administratorių. Iki šio įvykio buvau įsitikinus, kad kiekvienam LR piliečiui ir rinkėjui, nepriklausomai nuo jo profesijos, LR Konstitucija laiduoja teisę tiesiogiai arba per demokratiškai išrinktus atstovus tiesiogiai dalyvauti šalies valdyme, kritikuoti valstybės pareigūnų darbą ir nebūti už tai persekiojamam. Politikas tuo pačiu turi teisę viešai atsakyti rinkėjui. Tačiau šioje situacijoje R. Osauskas pasirinko kitą kelią – ciniškai šmeižti kito rajono įstaigos vadovą, savo frakcijos nario, verslo partnerio žmoną, suduoti smūgį jos reputacijai, iškraipyti faktus, trukdyti valstybinių institucijų darbą, naudodamasis Tarybos nario mandatu. Vertinu tai kaip, cinišką atsaką į eilinį fb komentarą, bandymą nutildyti mane kaip pilietę, taip pažeidžiant mano konstitucinę teisę.

Nepaprastai skaudu ir apmaudu, kad šitaip elgiasi žmogus, kuriam mano vyras neatlygintinai dirbo kaip jo rinkimų štabo vadovas Seimo rinkimų metu, aukodamas mūsų šeimos lėšas, laiką, per visus rinkimus ragindamas už jį balsuoti savo draugus, artimuosius, pažįstamus... Gaila, kad šis politikas viešumoje sudaręs kovotojo už teisybę ir sąžiningumą įvaizdį, tokiais pat principais nesivadovauja savo asmeniniame gyvenime ir politinėje veikloje, taip greit pamiršo, kas palaikė jį sunkiausiu politinio gyvenimo laikotarpiu, kai nuo jo nusisuko beveik visi bendražygiai. Negaliu ramiai stebėti  ką Osauskas išdarinėja, rašinėja, kokius metodus naudoja, žlugdydamas mano darbštų vyrą. Manau taip ,,baudžia“ už per didelį pasitikėjimą juo tiek versle, tiek politikoje.   

O R. Osauskui palinkėčiau prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir žodžius, negriauti ne tik savo reputacijos likučių, bet ir Jonavos r. savivaldybės Tarybos įvaizdžio, kuriai jis atstovauja. Juk jam, kaip ir kitiems savivaldybės Tarybos nariams, galioja LR valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. nustatyti elgesio principai: teisingumas, sąžiningumas, padorumas, pagarba žmogui ir valstybei, atsakomybė. Ar šių principų jis nepažeidė, išsiaiškins Etikos komisija, į kurią ir kreipiausi”, - rašo J. Ulkštinienė. 

Tai - neatsakomasis veiksmas 

Kaip tvirtina politikas D. Ulkštinas, R. Osauskas, būdamas jo verslo partneris ir direktorius, 4 mėnesius jam taikė mobingą ir psichologinį smurtą, rašydamas ne darbo valandomis ir pateikdamas nerealias užduotis. 

,,Taip, žinau, kad sutuoktinė  kreipėsi į Etikos komisiją. Tai neatsakomasis veiksmas, kaip teigia R. Osauskas, o gynyba nuo jo jau mūsų kasdienybe tapusių išpuolių ir faktų pateikimas, kad jis, naudodamasis Tarybos nario mandatu, valstybinėms institucijoms pateikė melagingą informaciją ir šmeižia mano sutuoktinę.  R. Osauskas yra ne tik ,,Mūsų Jonava“ frakcijos narys, bet ir mano verslo partneris. Daugiau kaip 4 mėnesius, naudodamasis direktoriaus pareigomis, naudojo psichologinį smurtą, mobingą prieš mane, rašinėjo ne darbo valandomis, pateikinėjo nerealias užduotis. Turiu krūvą šiuo laikotarpiu prirašytų raštų ir įspėjimų, neva apie drausmės pažeidimus. Neapsikentęs tokios padėties ir saugodamas savo sveikatos likučius, jau palikau savo direktoriaus pavaduotojo pareigas nuosavame versle. Išeinant iš darbo, bandė į darbo sutarties nutraukimą ,,šalių susitarimu“ įrašyti konfidencialumo punktą. Jei būčiau tai pasirašęs, dabar negalėčiau su Jumis kalbėtis. Ir taip jis elgiasi su savo bendražygiu, kuris kažkada ,,galvą“ už jį guldė, vienintelis iš buvusių bendražygių nenusisuko, kai liko be pajamų ir darbo.

Priminsiu, kad jis su teologo išsilavinimu atėjo į statybų verslą be jokios patirties šiame versle, kai tuo tarpu aš tą duoną valgau visą gyvenimą ir tai yra mano profesija, kurią jis bando iš manęs atimti. Šitas asmuo tiesiogine žodžio prasme pavertė mūsų šeimos gyvenimą ,,pragaru“, net prieš didžiausias metų šventes vietoj pasveikinimų rašinėdamas man įspėjamuosius raštus iki darbo pabaigos likus 15 min. Dėl ko su žmona praradome pilnavertį gyvenimą, sutriko emocinė ir fizinė sveikata. Esu priverstas su juo bendrauti per advokatų kontorą. Viską po 7 metų jo ,,dėka“ turėsiu pradėti nuo 0.   

Aš pats nesiruošiu trauktis iš komiteto ,,Mūsų Jonava“, tai matyt R. Osausko svajonė, nes derantis dėl akcijų pirkimo - pardavimo, jis iškėlė man tokią papildomą sąlygą. Tačiau neslėpsiu, kad nenoras sėdėti su šituo asmeniu viename ,,vežime“, kai šis žmogus yra praradęs mano pasitikėjimą ir esu visiškai nusivylęs juo, kaip politiku, yra žmogiška. ,,Bėkit nuo jo kuo toliau. Tauta turi žinoti savo ,,herojus“ – pilnai palaikau šitą žmonos teiginį, kuris po šių įvykių, mano nuomone, yra dar per švelnus”, - tvirtina D. Ulkštinas.  

Jonavos etikos komisija balandžio 11-ąją nepriėmė sprendimo. Tą dieną buvo apklaustas tik R. Osauskas. Etikos komisija nusprendė apklausti ir kitus ginčo dalyvius bei sulaukti Ukmergės r. savivaldybės išvadų. Kitas Jonavos etikos komisijos posėdis numatytas gegužės pradžioje.                             

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: