Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą (Aprašas) ir Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisykles (Taisyklės).

Pakeitimai atlikti siekiant apibrėžti papildomus reikalavimus nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams gaunant leidimą veiklai vykdyti ir vykdant veiklą, įrankius ir įgaliojimus VERT vertinti tiekėjų vykdomos veiklos riziką, sekti informaciją apie tam tikrus tiekėjų finansinius rodiklius bei tiekėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžius.

Esminiai Aprašo pakeitimai:

  • ​Parengtos nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklos rizikų valdymo gairės, pagal kurias veiklą pradedantys ir vykdantys nepriklausomi elektros energijos tiekėjai turės parengti tiekimo veiklos rizikų valdymo planą, kurio tikslas – nustatyti ir įvertinti nepriklausomo tiekėjo veiklos rizikas, numatyti rizikų valdymo priemones ir nepriklausomą elektros energijos tiekimo veiklą vykdančio asmens pasirengimą valdyti veiklos rizikas.

  • Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai įpareigoti  skubiai (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) informuoti VERT apie kilusias nenumatytas ir nesuvaldytas rizikas ir pateikti informaciją, kaip bus reaguojama į šias rizikas ir kaip jos bus pašalinamos.

  •   VERT vertins tiekėjų parengtus rizikų vertinimo planus ir galės prašyti juos tikslinti ar koreguoti.

  • Apibrėžta, kad reikalavimas teikti VERT verslo rizikų planą netaikomas veiklos nevykdantiems nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams arba asmenims, nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimą turintiems išimtinai elektros energijai savo vartojimo poreikiams tiesiogiai biržoje įsigyti.

Esminiai Taisyklių pakeitimai:

  • ​Nustatyta, kad tiekėjai kas ketvirtį turės pateikti VERT informaciją apie  nuosavą ir įstatinį kapitalą, įsipareigojimus ir turtą.

  • Taip pat kas mėnesį turės teikti informaciją apie prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį. Šis dydis turės būti ne mažesnis kaip 7 proc. nuo nepriklausomo tiekėjo visų įvykdytų įsipareigojimų per praėjusius 3 mėnesius pajamų sumos, bet ne mažiau kaip 2 000 Eur.  ​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-03-02 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: