Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką.

Pakeitimų tikslas –  užtikrinti atitiktį įstatymo bei Švarios energijos paketo nuostatoms, susijusioms su elektros energijos kaupimo veikla, elektromobilių įkrovimo paslauga bei elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymu.

Esminiai pakeitimai:

  • ​Metodika papildyta nuostatomis dėl prijungimo įkainių nustatymo.
  • Vartotojams, kuriems nėra išduotas statybų leidimas;
  • Statytojams, siekiantiems įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų;
  • Vartotojams, prijungiantiems elektromobilių įkrovimo prieigas;
  • Vartotojams, kuriems reikia pastatyti naujus elektros perdavimo tinklus.
  • Metodika patikslinta nuostatomis, kurios numato prijungimo įmokų perskaičiavimą esant analogiškiems techniniams sprendiniams – vartotojų, kurių prijungimo sąlygose nurodyti analogiški techniniai sprendiniai, jiems tiesiamo / rekonstruojamo tinklo atstumas dalijamas iš prijungiamų asmenų skaičiaus. Operatorius išduodamose prijungimo sąlygose informuoja apie prijungimo sąlygas, kuriose numatyti susiję analogiški techniniai sprendiniai.
  • Numatyta, kad, potencialių vartotojų vertinimas atliekamas iki prijungimo paslaugų sutarties su operatoriumi pasirašymo. Taip pat, jeigu vartotojui gavus prijungimo sąlygas bet kuriuo metu iki prijungimo paslaugų sutarties pasirašymo dienos atsiranda kitas potencialus vartotojas, kuris norėtų elektros įrenginius jungti prie tos pačios elektros infrastruktūros, prijungimo sąlygos koreguojamos bei prijungimo įmoka apskaičiuojama įvertinus šias aplinkybes.
  • Numatyta, kad apskaičiuojant faktinę prijungimo prie elektros tinklų kainą nėra vertinama turto, kuris anksčiau buvo įsigytas ir naudotas kitam tinklų naudotojui prijungti bei vėliau demontuotas ir pritaikomas kito vartotojo prijungimui, vertė.
  • Numatyta, jog vertinant vartotojų priskyrimą atitinkamai vartotojų grupei atliekant leistinos naudoti galios padidinimą, vertinamas terminas, kuris skaičiuojamas nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo), kai yra faktiškai atlikti elektros įrenginių prijungimo darbai.

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-08-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Rekomenduojami video:

Taip pat skaitykite: